Sanok
Technikum
Technikum nr 5 w Sanoku - Technik fotografii i multimediów
Nazwa oddziału

 Technik fotografii i multimediów

Liczba miejsc

 16

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik fotografii i multimediów

Opis

Technik fotografii i multimediów

Technik fotografii i multimediów zajmuje się projektowaniem, realizacją i obróbką obrazu o różnym charakterze – fotografii reklamowych, reportażowych, grafiki cyfrowej i innych. Efekty pracy technika fotografii i multimediów mogą zostać wykorzystane przy tworzeniu reportaży prasowych, kampanii reklamowych i okolicznościowych, przygotowaniu materiałów do druku, tworzeniu prac multimedialnych na potrzeby internetu i nie tylko. Reprezentanci tego zawodu współpracują także z instytucjami państwowymi takimi, jak na przykład policja, czy archiwa.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA

 • zdobycie tytułu zawodowego technika fotografii i multimediów
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach.

W TRAKCIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I PRAKTYCZNYCH NAUCZYSZ SIĘ

 • przygotowywać plan zdjęciowy
 • wykonywać fotografie studyjne i w plenerze
 • obsługiwać programy graficzne przeznaczone do obróbki obrazu cyfrowego
 • przygotowywać fotografie i prace graficzne przeznaczone do wydruku
 • przygotowywać prezentacje graficzne i multimedialne
 • wykonywać i wdrażać internetowe projekty multimedialne
 • projektować grafikę 3D
 • drukować obiekty 3D

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Technik fotografii i multimediów powinien charakteryzować się:

 • zainteresowaniem fotografią
 • kreatywnością
 • wyczuciem kompozycji i estetyki obrazu
 • umiejętnościami technicznymi
 • gotowością do pracy w różnych warunkach
 • dokładnością i cierpliwością
 • umiejętnością pracy pod presją czasu
 • umiejętnością nawiązywania i podtrzymywania kontaktów.

PERSPEKTYWY ABSOLWENTA SZKOŁY:

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł zawodowy technika fotografii i multimediów, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik fotografii i multimediów może podejmować pracę w:

 • studiach fotograficznych
 • agencjach reklamowych
 • agencjach wydawniczych
 • mediach
 • drukarniach
 • studiach graficznych
 • instytucjach państwowych – policja, archiwa
 • instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych
 • e-commerce
 • firmach informatycznych (projektowanie graficzne)

a także prowadzić własną działalność gospodarczą w formie usługowej, np. w zakresie fotografii ślubnej, okolicznościowej, projektowania graficznego, drukowania, filmowania, animacji, montażu nieliniowego itp.