Sanok
Technikum
Technikum nr 1 w Sanoku - 1ż - technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 1ż - technik żywienia i usług gastronomicznych

Liczba miejsc

 48

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Opis