Sanok
Technikum
Technikum nr 1 w Sanoku - 1l- technik logistyk
Nazwa oddziału

 1l- technik logistyk

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik logistyk

Opis

TECHNIK LOGISTYK - ORGANIZACJA TRANSPORTU, MAGAZYNOWANIA PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI


W naszej szkole zdobędziesz KWALIFIKACJE w zawodzie:
Obsługa magazynów - zarządzanie zapasami i magazynem, nowoczesne technologie identyfikacji towarów, systemy dystrybucji towarów
Organizacja transportu - systemy monitorowania ładunków i środków transportowych, przepisy prawa procesu przewozu i procedur celnych, nowoczesne technologie systemów przeładunkowych, dokumentacja transportowa w języku obcym.


Jeśli jesteś przedsiębiorczy, posiadasz umiejętności podejmowania szybkich decyzji, lubisz nawiązywać nowe znajomości, podróżować, kierować zespołem ludzi, wykazujesz się logicznym myśleniem to zawód LOGISTYK jest idealny dla Ciebie!


Czym jest LOGISTYKA?
Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka.


Logistyka to przepływ materiałów,informacji i pieniędzy w firmach i między nimi.


LOGISTYK jest jednym z niewielu zawodów, który znajdzie  ZATRUDNIENIE  NIEMAL W KAŻDEJ FIRMIE.


Dobrze wykształceni logistycy mogą pracować m.in. w  ZAOPATRZENIU, przy planowaniu i STEROWANIU PRZEBIEGIEM PRODUKCJI, mogą zajmować się GOSPODARKĄ MAGAZYNOWĄ lub TRANSPORTEM. Logistyk to MENADŻER niezbędny w każdej firmie. FIRMY POLSKIE i innych KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ potrzebują nowoczesnych menadżerów logistyków.


Przykłady ZAWODÓW, w których możesz PRACOWAĆ:
Specjalista ds. logistyki w instytucjach rządowych i samorządowych
Spedytor krajowy i międzynarodowy
Specjalista ds. eksportu i importu
Dyspozytor ruchu środków transportu
Specjalista ds. magazynowania
Funkcjonariusz urzędu celnego
Inspektor transportu drogowego

Poza tym nauczysz się:
logistyki, podstaw transportu, spedycji
zarządzania zasobami i magazynem    
planowania, organizowania i kontrolowania wykonywanie zadań logistycznych różnymi środkami transportu    
posługiwania się odpowiednimi aktami prawnymi      
planowania i zarządzania procesem produkcji i dystrybucji towarów      
organizowania przewozu osób w komunikacji publicznej    
posługiwania się dwoma językami obcymi w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych   
poszukiwania aktywnie pracy oraz odpowiednio prezentowania swoich kwalifikacji.


W ramach współpracy z programem ERASMUS nasi uczniowie co roku wyjeżdżają na praktyki do Anglii i Irlandii! Rezultatem praktyk jest Europejski Certyfikat - Europass potwierdzający praktykę za granicą.


LOGISTYK TO ZAWÓD WYZWAŃ!


http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Techn_rachunkowo%C5%9Bci.pdf