Sanok
Technikum
Technikum nr 1 w Sanoku - 1r - technik rachunkowości
Nazwa oddziału

 1r - technik rachunkowości

Liczba miejsc

 20

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik rachunkowości

Opis

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI– NOWY KIERUNEK!!
Technicy rachunkowości znajdują zatrudnienie w:
biurach księgowych,  
przedsiębiorstwach handlowych, usługowych i produkcyjnych,
bankach,urzędach.


Zawód ten daje ci: wysokie umiejętności, szeroką wiedzę z zakresu  ekonomii, finansów, podatków i księgowości.


Jeżeli w przyszłości chciałbyś zostać:
- księgowym,
- doradcą podatkowym,
- biegłym rewidentem,
to technik rachunkowości jest dla Ciebie!


TECHNIK RACHUNKOWOŚCI  - Ze względu na wszechstronne przygotowanie księgowe, zawód   technik   rachunkowości, jest zawodem poszukiwanym  i pożądanym na rynku pracy, co  stwarza  dodatkowe  możliwości  zatrudnienia absolwentów w tym zawodzie. Absolwent  technikum  rachunkowości  jest również wyposażony  we  wszystkie  kompetencje  niezbędne  do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zapotrzebowanie  na  pracowników  z  kwalifikacjami technika rachunkowości w  Polsce  i  Unii  Europejskiej rośnie z roku na rok.


SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent potrafi:
prowadzić księgowość,
rozliczać podatki,
sporządzać dokumentację biurową,
obliczyć wynagrodzenia,
sporządzać bilans i rachunek wyników i zeznania podatkowe,
analizować sytuację gospodarczą przedsiębiorstwa,
prowadzić rozliczenia finansowe.


KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU KSZTAŁCENIA:
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07.Prowadzenie rachunkowości.


http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Techn_rachunkowo%C5%9Bci.pdf