Sanok
Technikum
Technikum nr 1 w Sanoku - 1h - technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 1h - technik hotelarstwa

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik hotelarstwa

Opis

Hotelarstwo jest wyjątkową branżą z pięknymi tradycjami, w której staramy się tworzyć dla Gości ,,dom poza domem’’, poznajemy nowych ludzi, ciągle coś się dzieje.


W zawodzie technik hotelarstwa zdobędziesz dwie kwalifikacje
HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Utrzymywanie porządku i czystości w pokojach. Organizowanie usług dodatkowych.  Przygotowywanie i podawanie śniadań
HGT.06 Realizacja usług w recepcji.  Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających. Rezerwacja usług hotelarskich.


Po potwierdzeniu każdej kwalifikacji otrzymasz świadectwo, które jeszcze podczas pobytu w szkole  da Ci prawo do zatrudnienia w hotelu na różnych stanowiskach.


Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji otrzymasz tytuł TECHNIK HOTELARSTWA


WYBIERZ HOTELARSTWO, JEŚLI CHCESZ
zdobyć  dobrze  płatny  zawód  w  kraju  i  za granicą
rozwijać swoje pasje i zainteresowania
nauczyć się dwóch języków obcych
zdobyć  duży  zakres  wiedzy  i praktycznych umiejętności    
odbyć   ciekawe   praktyki   w   renomowanych hotelach
kontynuować naukę na studiach wyższych
prowadzić własną firmę już po szkole średniej
mieć 2 w 1:  maturę + dyplom technika


CO PO SZKOLE? DALSZA DROGA KARIERY
Zatrudnienie w hotelach,    pensjonatach, motelach, campingach, domach wczasowych, biurach podróży,     sanatoriach, centrach kongresowych,promach, statkach pasażerskich,  liniach lotniczych lub własna działalność hotelarsko-gastronomiczna.
Studia na kierunkach związanych z hotelarstwem i gastronomią, obsługą ruchu turystycznego    i    rekreacją,    marketingiem i   ekonomią,   zarządzaniem   w   hotelarstwie i turystyce, wellness i spa


SZKOŁA OBJĘTA PATRONATEM PRZEZ HOTEL  ARŁAMÓW **** CO UMOŻLIWIA:
praktyki zawodowe, płatne staże zawodowe, możliwość zatrudnienia, warsztaty, konkursy, wycieczki


Masz możliwość zdobycia specjalizacji rozszerzających umiejętności zawodowe:
Organizator imprez okolicznościowych,turystycznych i czasu wolnego.


http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Techn_hotelarstwa.pdf