Sanok
Technikum
Technikum nr 1 w Sanoku - 1a - technik ekonomista
Nazwa oddziału

 1a - technik ekonomista

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik ekonomista

Opis

Technik ekonomista - to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych oraz samozatrudnienie poprzez podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek.


Kształcenie w zawodzie technik ekonomista jest realizowane w dwóch kwalifikacjach:
EKA.04 .Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej,
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.


PRAKTYKA ZAWODOWA:
w kraju i zagranicą (Irlandia, Włochy, Słowacja),
przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe,
urząd miasta lub gminy,
urząd skarbowy,
biuro rachunkowe,
bank,
oddziały lub jednostki terenowe,
Hotel Arłamów-oficjalny partner szkoły.


SYLWETKA ABSOLWENTA
prowadzi dokumentację w jednostce organizacyjnej,
stosuje  przepisy prawa w prowadzeniu działalności gospodarczej,
prowadzi dokumentację biurową,
sporządza dokumentację zakupu i sprzedaży,
tworzy biznesplan,
prowadzi rekrutację  kandydatów do pracy,
sporządza dokumentację pracowniczą,
prowadzi rozliczenia podatkowe  oraz  finansowe.


TECHNIK EKONOMISTA ZNAJDZIE ZATRUDNIENIE JAKO:
menadżer,
pracownik ds. kadr i płac,
specjalista przy prowadzeniu ewidencji podatkowych i rozliczeń,
analityk finansowy,
księgowy w małej firmie.


HOTEL ARŁAMÓW**** OFICJALNY PARTNER SZKOŁY OFERUJE:
praktyki  zawodowe,  płatne  staże zawodowe,warsztaty, konkursy, wycieczki, możliwość zatrudnienia.

http://zs1sanok23.nazwa.pl/instalator/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Techn_ekonomista.pdf