Sanok
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku - profil biologiczny (biol. - chem.)
Nazwa oddziału

 profil biologiczny (biol. - chem.)

Liczba miejsc

 48

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • biologia ,  chemia ,  fizyka

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

fizyka

Opis

PROFIL BIOLOGICZNY (Biologia na poziomie rozszerzonym)

Dajemy możliwość POGŁĘBIANIA WIEDZY z zakresu biologii, co umożliwi doskonałe przygotowanie do matury, a następnie podjęcie studiów na wybranym kierunku:
medycyna, farmacja, stomatologia, biotechnologia, biologia, mikrobiologia, fizjoterapia, kosmetologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, analityka medyczna, psychologia, ekologia, ochrona środowiska, wszystkich kierunkach rolniczych, leśniczych, weterynaryjnych, jak również możliwość udziału w KONKURSACH I OLIMPIADACH PRZEDMIOTOWYCH

W KLASIE BIOLOGICZNEJ:
 • W PRZYJAZNEJ ATMOSFERZE doskonalimy swoje umiejętności
 • Korzystamy z dobrze WYPOSAŻONYCH PRACOWNI, aby lepiej poznawać obiekty i procesy biologiczne
 • Organizowane są POZALEKCYJNE ZAJĘCIA ROZSZERZAJĄCE WIEDZĘ z biologii m. in. wyjazdy do Muzeum Anatomii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Arboretum w Bolestraszycach, Bieszczadzkiego Parku Narodowego
 • W rozwijaniu talentu pomoże PROFESJONALNA KADRA, która składa się z nauczycieli dyplomowanych, którzy są również egzaminatorami egzaminu maturalnego.

JĘZYKI OBCE: 
język angielski + drugi język obcy: 
 • niemiecki, 
 • francuski,
 • rosyjski.


PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
Il przedmiot rozszerzony (jeden do wyboru spośród):
 • chemia,
 • fizyka.
III przedmiot rozszerzony (od klasy drugiej): jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak:
 • j. angielski,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • j. niemiecki,
 • j. rosyjski,
 • j. francuski.