Sanok
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku - I DB - Profil biologiczny
Nazwa oddziału

 I DB - Profil biologiczny

Liczba miejsc

 48

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Fizyka

 Geografia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Profil biologiczny (biologia na poziomie rozszerzonym). 
Profil przygotowujący np. do studiów promedycznych.

Młodzież w naszej szkole ma możliwość indywidualnego zaprojektowania swojej ścieżki edukacyjnej w oparciu o szeroką ofertę połączenia przedmiotów rozszerzonych.
Odeszliśmy od utartych schematów klas, nie wykluczając jednak tradycyjnie funkcjonujących połączeń przedmiotów rozszerzonych. 

  • Języki obce : język angielski + drugi język obcy*: niemiecki lub francuski lub rosyjski (wybiera kandydat po dostaniu się do szkoły) 
  • Przedmioty rozszerzone - II przedmiot rozszerzony*: chemia, fizyka, geografia, historia, Wiedza o społeczeństwie, (jeden z wymienionych przedmiotów wybiera kandydat po dostaniu się do szkoły)
  • Przedmioty rozszerzone - III przedmiot rozszerzony (od klasy drugiej)*: jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak j. angielski, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, j. niemiecki, j. rosyjski, język francuski
* Międzyoddziałowe grupy drugiego języka i grupy fakultatywne drugiego i trzeciego przedmiotu mogą powstać pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych.

Przedmioty punktowane: 
język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia lub chemia