Sanok
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku - I AM - Profil matematyczny
Nazwa oddziału

 I AM - Profil matematyczny

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Chemia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Chemia

 Biologia

Opis

Profil matematyczny (matematyka na poziomie rozszerzonym)
Profil przygotowujący np. do studiów politechnicznych 
Młodzież w naszej szkole ma możliwość indywidualnego zaprojektowania swojej ścieżki edukacyjnej w oparciu o szeroką ofertę połączenia przedmiotów rozszerzonych.
Odeszliśmy od utartych schematów klas, nie wykluczając jednak tradycyjnie funkcjonujących połączeń przedmiotów rozszerzonych. 

  • Języki obce: język angielski + drugi język obcy*: niemiecki lub francuski lub rosyjski (wybiera kandydat po dostaniu się do szkoły)
  • Przedmioty rozszerzone - II przedmiot rozszerzony*: fizyka, chemia, biologia (jeden z wymienionych przedmiotów wybiera kandydat po dostaniu się do szkoły)
  • Przedmioty rozszerzone - III przedmiot rozszerzony (od klasy drugiej)*: jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak j. angielski, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, j. niemiecki, j. rosyjski, język francuski 
 * Międzyoddziałowe grupy drugiego języka i grupy fakultatywne drugiego i trzeciego przedmiotu mogą powstać pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych 
 
Przedmioty punktowane: 
Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka lub chemia