Sanok
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Sanoku - 1 hh humanistyczny z rozszerzoną historią
Nazwa oddziału

 1 hh humanistyczny z rozszerzoną historią

Liczba miejsc

 16

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Wiedza o społeczeństwie

 Historia

Opis

Profil humanistyczny  (język polski, historia, WOS)

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to język polski, historia i wiedza o społeczeństwie.

Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego i niemieckiego.

Przedmiotem uzupełniającym dla wszystkich jest logika nauczana w klasie II i III.

Absolwenci tego kierunku będą mogli podjąć studia na kierunkach: administracja, archeologia, bezpieczeństwo publiczne, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filologia polska, filozofia, historia, kognitywistyka, kulturoznawstwo, logopedia, pedagogika, politologia, prawo, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe.

Jest to klasa dla typowych humanistów, pragnących rozwijać swoje zdolności i zainteresowania literackie, dziennikarskie i społeczne.

Uczniowie tej klasy mogą uczestniczyć w Olimpiadach: Literatury i Języka Polskiego, Historycznej, Wiedzy o Unii Europejskiej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym i wielu konkursach organizowanych dla humanistów.