Sanok
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Sanoku - 1 ha humanistyczny z rozszerzonym językiem angielskim
Nazwa oddziału

 1 ha humanistyczny z rozszerzonym językiem angielskim

Liczba miejsc

 16

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Wiedza o społeczeństwie

 Język angielski

Opis

Profil humanistyczny  (język polski, WOS, język angielski)

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to język polski, wiedza o społeczeństwie i język angielski.

Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego i niemieckiego.

Przedmiotem uzupełniającym dla wszystkich jest logika nauczana w klasie II i III.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę oceny z: języka polskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie i języka obcego nowożytnego.

Absolwenci tego kierunku będą mogli podjąć studia na kierunkach: filologia polska, angielska, inne filologie, amerykanistyka, lingwistyka stosowana,  a także dziennikarstwo, administracja, europeistyka, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo publiczne

Jest to klasa dla miłośników języków obcych oraz nauk społecznych.

Uczniowie mogą brać udział w olimpiadach – m.in.  Olimpiadzie Wiedzy o Mediach, Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, olimpiadach językowych i wielu konkursach organizowanych dla humanistów i językowców.