Sanok
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Sanoku - 1 mg ekonomiczny z rozszerzoną matematyką i geografią
Nazwa oddziału

 1 mg ekonomiczny z rozszerzoną matematyką i geografią

Liczba miejsc

 16

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

Profil  matematyczno - geograficzny

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to matematyka i geografia.

Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego i niemieckiego.

Przedmiotem uzupełniającym dla wszystkich jest logika nauczana w klasie II i III.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę oceny z: języka polskiego, matematyki, geografii i języka obcego nowożytnego.

Profil gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki i geografii, a co za tym idzie do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach ekonomicznych i pokrewnych (ekonomia, finanse i rachunkowość, ekonometria), a także ścisłych.

Absolwenci tej klasy najchętniej wybierają Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Wrocławiu, AGH oraz kierunki ścisłe na innych uczelniach.

Uczniowie tego kierunku często biorą udział w  Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej i Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH” oraz w wielu konkursach matematycznych: Podkarpackim Konkursie Matematycznym, Jasielskim Konkursie Matematycznym im. H. Steinhausa, Konkursie Matematycznym im. J. Marszała.