Sanok
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Sanoku - 1 mf matematyczno-fizyczny
Nazwa oddziału

 1 mf matematyczno-fizyczny

Liczba miejsc

 48

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Profil  matematyczno - fizyczny

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to matematyka i fizyka.

Każdy uczeń uczy się dwóch języków obcych nowożytnych: języka angielskiego oraz drugiego języka obcego wybieranego spośród języków nauczanych w szkole (niemieckiego lub francuskiego).

Przedmiotem uzupełniającym dla wszystkich jest logika nauczana w klasie II i III.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę oceny z: języka polskiego, matematyki, fizyki i języka obcego nowożytnego.

Profil gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki, a co za tym idzie do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach ścisłych i technicznych, w szczególności tych najbardziej renomowanych: matematyka, fizyka, informatyka, automatyka, robotyka, architektura, budownictwo, inżynieria, geodezja i wielu innych.

Absolwenci tej klasy najchętniej wybierają: AGH, Politechnikę Warszawską, Krakowską, Wrocławską i Rzeszowską oraz kierunki ścisłe na Uniwersytecie Jagiellońskim i Warszawskim.

Z tego kierunku rekrutują się  laureaci i uczestnicy Olimpiad: Matematycznej, Fizycznej,  Lingwistyki Matematycznej i Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” oraz wielu konkursów matematycznych: Podkarpackiego Konkursu Matematycznego, Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. H. Steinhausa, Konkursu Matematycznego im. J. Marszała.