Sanok
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Sanoku - 1 bp psychologiczny z rozszerzonym językiem polskim i biologią
Nazwa oddziału

 1 bp psychologiczny z rozszerzonym językiem polskim i biologią

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język polski

Opis

Profil psychologiczny

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to biologia i język polski.

Każdy uczeń uczy się dwóch języków obcych nowożytnych: języka angielskiego oraz drugiego języka obcego wybieranego spośród języków nauczanych w szkole (niemieckiego lub francuskiego).

Przedmiotem uzupełniającym dla wszystkich jest logika nauczana w klasie II i III.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę oceny z: języka polskiego, matematyki, biologii i języka obcego nowożytnego.

Kierunek psychologiczny jest najlepszym wyborem dla uczniów o zainteresowaniach ogólnych, chcących poznać na lekcjach biologii jak  funkcjonuje człowiek jako jednostka biologiczna, zrozumieć jego zachowania oraz dzięki rozszerzonemu językowi polskiemu przygotować się do studiowania nauk społecznych.

Absolwenci mogą po ukończeniu szkoły studiować: psychologię,  pedagogikę, socjologię, a także kierunki humanistyczne: filologię polską, bibliotekoznawstwo, filozofię. Uczniowie sprawni ruchowo mogą również podjąć dalszą naukę w Akademiach Wychowania Fizycznego.