Sanok
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Sanoku - 1 bc biologiczno-chemiczny
Nazwa oddziału

 1 bc biologiczno-chemiczny

Liczba miejsc

 64

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Profil  biologiczno- chemiczny

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to biologia i chemia.

Każdy uczeń uczy się dwóch języków obcych nowożytnych: języka angielskiego oraz drugiego języka obcego wybieranego spośród języków nauczanych w szkole (niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego.

Przedmiotem uzupełniającym dla wszystkich jest logika nauczana w klasie II i III.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę oceny z: języka polskiego, matematyki, biologii i chemii.

Kierunek biologiczno-chemiczny jest najlepszym wyborem dla uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych, chcących poznać i zrozumieć reguły, według których funkcjonuje otaczający nas świat. Lekcje biologii i chemii prowadzone są w szkolnych pracowniach – często mają charakter praktyczny.

Uczniowie tego kierunku z sukcesami uczestniczą w ogólnopolskich, a także międzynarodowych  olimpiadach przedmiotowych.

Absolwenci zazwyczaj studiują na kierunkach medycznych (wydział lekarski, stomatologiczny, pielęgniarski, farmaceutyczny), rehabilitację,  fizykoterapię, ratownictwo medyczne, biologię, chemię, biotechnologię czy ochronę środowiska. Profil ten umożliwia również podjęcie studiów z zakresu nauk rolniczych, w tym leśnictwa.