Sanok
Technikum
Technikum nr 1 w Sanoku - 1ż - technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 1ż - technik żywienia i usług gastronomicznych

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Na tym kierunku nauczysz się:

 

·        planować  racjonalne odżywianie człowieka,

·  sporządzać wykwintne potrawy, napoje desery z zastosowaniem nowoczesnych technologii,

·        układać diety,

·        dekorować i serwować potrawy,

·        planować, organizować przyjęcia okolicznościowe,

·        aranżować i dekorować wnętrza zakładów gastronomicznych.

 

 

Szkoła realizuje specjalizacje z zakresu:

 

·        dietetyki,

·        cukiernictwa artystycznego.

 

Masz możliwość uczestniczenia w kursach zawodowych i uzyskania dodatkowych kwalifikacji:

 

·        barman,

·        kelner,

·        barista,

·        carving,

·        kuchnia fusion,

·        aranżacja stołów.

 

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie to:

 

HGT.02. Przygotowanie  i wydawanie dań

 

HGT.12. Organizacja żywienia  i usług gastronomicznych

 

Zewnętrzny egzamin z kwalifikacji przeprowadzany jest na terenie szkoły, a uzyskany dyplom honorują kraje UE.

Jeśli będziesz chciał uczyć się dalej – droga otwarta, a dysponując wiedzą z zakresu żywienia i usług gastronomicznych będziesz lepiej przygotowany do nauki na pokrewnych kierunkach studiów.

 

Absolwent może podejmować pracę w różnych podmiotach gospodarczych prowadzących działalność zajmujących się obrotem żywnością, zakładach upowszechniających wiedzę  o żywieniu i żywności, organizacjach ochrony konsumenta, obiektach zbiorowego zakwaterowania, prowadzić własną działalność.

 

SZKOŁA POSIADA UMOWĘ PATRONACKĄ Z HOTELEM ARŁAMÓW**** UMOŻLIWIAJĄC:

 

·         praktyki zawodowe,

·         płatne staże zawodowe,

·         warsztaty, konkursy, wycieczki,

·         możliwość zatrudnienia,