Sanok
Technikum
Technikum nr 1 w Sanoku - 1l -technik logistyk
Nazwa oddziału

 1l -technik logistyk

Liczba miejsc

 49

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

TECHNIK LOGISTYK

ORGANIZACJA TRANSPORTU, MAGAZYNOWANIA PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI

 

W naszej szkole zdobędziesz KWALIFIKACJE w zawodzie:

Obsługa Magazynów

 • zarządzanie zapasami i magazynem,
 • nowoczesne technologie identyfikacji towarów
 • systemy dystrybucji towarów

Organizacja Transportu

 • systemy monitorowania ładunków i środków transportowych
 • przepisy prawa procesu przewozu i procedur celnych
 • nowoczesne technologie systemów przeładunkowych
 • dokumentacja transportowa w języku obcym

Jeśli:

 • jesteś przedsiębiorczy
 • posiadasz umiejętności podejmowania szybkich decyzji
 • lubisz nawiązywać nowe znajomości, podróżować, kierować zespołem ludzi i wykazujesz się logicznym myśleniem

to zawód LOGISTYK jest idealny dla Ciebie!Czym jest LOGISTYKA?

Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w firmach i między nimi.

Nasza szkoła posiada symulacyjną pracownię logistyczną. Natomiast praktyka zawodowa odbywa się w firmach logistycznych.

LOGISTYK

Jest jednym z niewielu zawodów, który znajdzie ZATRUDNIENIE NIEMAL W KAŻDEJ FIRMIE.

Dobrze wykształceni logistycy mogą pracować m.in. w ZAOPATRZENIU, przy planowaniu i STEROWANIU PRZEBIEGIEM PRODUKCJI, mogą zajmować się GOSPODARKĄ MAGAZYNOWĄ lub TRANSPORTEM. Logistyk to MENADŻER niezbędny w każdej firmie. FIRMY POLSKIE i innych KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ potrzebują nowoczesnych menadżerów logistyków.

Przykłady ZAWODÓW, w których Możesz PRACOWAĆ:

 • Spedytor krajowy i międzynarodowy
 • Specjalista ds. eksportu i importu
 • Dyspozytor ruchu środków transportu
 • Specjalista ds. magazynowania
 • Inspektor transportu drogowego
 • Funkcjonariusz urzędu celnego
 • Specjalista ds. logistyki w instytucjach rządowych i samorządowych

 

Liczba godzin przedmiotów ogólnokształcących jest identyczna jak       w liceum ogólnokształcącym w zakresie podstawowym.

 

Poza tym nauczysz się:

-           logistyki, podstaw transportu, spedycji

-           zarządzania zasobami i magazynem

-           planowania, organizowania i kontrolowania wykonywanie zadań logistycznych różnymi środkami transportu

-           posługiwania się odpowiednimi aktami prawnymi

-           planowania i zarządzania procesem produkcji i dystrybucji towarów

-           organizowania przewozu osób w komunikacji publicznej

-           posługiwania się dwoma językami obcymi w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych

-           poszukiwania aktywnie pracy oraz odpowiednio prezentowania swoich kwalifikacji.

 

W ramach współpracy z programem ERASMUS nasi uczniowie co roku wyjeżdżają na praktyki do Anglii i Irlandii!

Rezultatem praktyk jest Europejski Certyfikat – Europass potwierdzający praktykę za granicą.

LOGISTYK TO ZAWÓD WYZWAŃ!