Sanok
Technikum
Technikum nr 1 w Sanoku - 1h-technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 1h-technik hotelarstwa

Liczba miejsc

 17

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

Technik hotelarstwa

Hotelarstwo jest wyjątkową branżą z pięknymi tradycjami, w której staramy się tworzyć dla Gości ,,dom poza domem’’, poznajemy nowych ludzi, ciągle coś się dzieje.

 

W zawodzie technik hotelarstwa zdobędziesz dwie kwalifikacje

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

  •         Utrzymywanie porządku i czystości w pokojach
  •         Organizowanie usług dodatkowych
  •          Przygotowywanie i podawanie śniadań

HGT.06  Realizacja usług w recepcji

  •         Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających
  •         Rezerwacja usług hotelarskich

 

Po potwierdzeniu każdej kwalifikacji otrzymasz świadectwo, które jeszcze podczas pobytu w szkole da Ci prawo do zatrudnienia w hotelu na różnych stanowiskach. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji otrzymasz tytuł technik hotelarstwa

 

WYBIERZ HOTELARSTWO, JEŚLI CHCESZ

·zdobyć dobrze płatny zawód w kraju i za granicą

·rozwijać swoje pasje i zainteresowania

·nauczyć się dwóch języków obcych

·zdobyć duży zakres wiedzy i praktycznych umiejętności

·odbyć ciekawe praktyki w renomowanych hotelach

·kontynuować naukę na studiach wyższych

·prowadzić własną firmę już po szkole średniej

·mieć 2 w 1: maturę + dyplom technika

CO PO SZKOLE?  DALSZA DROGA KARIERY

·Zatrudnienie w hotelach, pensjonatach, motelach, campingach, domach wczasowych, biurach podróży, sanatoriach, centrach kongresowych, promach, statkach pasażerskich, liniach lotniczych, lub własna działalność hotelarsko-gastronomiczna

.·Studia na kierunkach związanych z hotelarstwem i gastronomią, obsługą ruchu turystycznego i rekreacją, marketingiem i ekonomią, zarządzaniem w hotelarstwie i turystyce, wellness i spa.

SZKOŁA OBJĘTA PATRONATEM PRZEZ

HOTEL ARŁAMÓW ****

CO UMOŻLIWIA:

praktyki zawodowe

płatne staże zawodowe

możliwość zatrudnienia

warsztaty

konkursy

wycieczki

Masz możliwość zdobycia specjalizacji rozszerzających umiejętności zawodowe:

ü Organizator imprez okolicznościowych, turystycznych i czasu wolnego

Dlaczego technik hotelarstwa w ZS1?


Odnosimy sukcesy, nasi uczniowie uzyskali tytuł finalisty III,V,IX Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej,

Nasi uczniowie osiągają bardzo wysoką zdawalność egzaminów zawodowych,

Kształcimy zgodnie z potrzebami rynku pracy, dając ogromne perspektywy zatrudnienia i wysokich zarobków,

Organizujemy praktyki zawodowe w renomowanych obiektach hotelarskich w kraju i za granicą oraz na promach pasażerskich Unity Line pływających do Szwecji,

Realizujemy projekty finansowane z UE, które obejmują wyjazdy na praktyki zagraniczne do Wielkiej Brytanii, Irlandii i Włoch, kurs aranżacji stołów i wnętrz, baristy, animatora czasu wolnego oraz płatne wakacyjne staże uczniowskie.