Sanok
Technikum
Technikum nr 1 w Sanoku - 1a - technik ekonomista
Nazwa oddziału

 1a - technik ekonomista

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

TECHNIK EKONOMISTA

Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych oraz samozatrudnienie poprzez podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek.

SYLWETKA ABSOLWENTA

·prowadzi dokumentację w jednostce organizacyjnej,

·stosuje przepisy prawa w prowadzeniu działalności gospodarczej,

·prowadzi dokumentację biurową,

·sporządza dokumentację zakupu i sprzedaży,

·tworzy biznesplan,

·prowadzi rekrutację kandydatów do pracy,

·sporządza dokumentację pracowniczą,

 ·prowadzi rozliczenia podatkowe oraz finansowe

 

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista jest realizowane w dwóch kwalifikacjach:

EKA.04.

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej,

EKA.05.

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

 

 PRAKTYKA ZAWODOWA odbywa się

·w kraju i zagranicą (Irlandia, Włochy, Słowacja),

·przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe,

·urząd miasta lub gminy,

·urząd skarbowy,

·biuro rachunkowe,

·bank,

·oddziały lub jednostki terenowe,

·Hotel Arłamów-oficjalny partner szkoły

OFICJALNY PARTNER SZKOŁY  OFERUJE:

praktyki zawodowe,

płatne staże zawodowe,

warsztaty,

konkursy,

wycieczki,

możliwość zatrudnienia.

 

TECHNIK EKONOMISTA ZNAJDZIE ZATRUDNIENIE JAKO:

·menadżer,

·pracownik ds. kadr i płac,

·specjalista przy prowadzeniu ewidencji podatkowych i rozliczeń,

·analityk finansowy,

·księgowy w małej firmie