Sanok
Technikum
Technikum Nr 3 w Sanoku - Technik programista 1P
Nazwa oddziału

 Technik programista 1P

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

Opis

Technik programista NOWOŚĆ w roku 2020/2021

Wychodząc na przeciw potrzebom rynku pracy i umożliwiamy kształcenie w zawodzie technika programisty. W pierwszej części nauki w Technikum będzie można poznać zagadnienia podobne jak w zawodzie technik informatyk:

 • tworzenie i administracja stronami internetowymi
 • tworzenie, administracja i użytkowanie relacyjnych baz danych
 • programowanie aplikacji internetowych
 • tworzenie i administracja systemami zarządzania treścią (CMS)

W tej części nauki będą wykorzystywane takie technologie jak: hipertekstowy język znaczników (HTML), kaskadowe arkusze stylów (CSS), systemy zarządzania treścią Joomla, WordPress), grafika rastrowa i wektorowa, audio, wideo, język zapytań (SQL), języki skryptowe wykonywane po stronie klienta (JavaScript), języki skryptowe wykonywane po stronie serwera (PHP, Phyton).

W kolejnej części nauki uczniowie nabywają umiejętności z zakresu:

 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych
 • tworzenia kodów programów i aplikacji w różnych językach programowania.

Po zakończeniu nauki w szkole technicy programiści nie będą mieli problemów ze znalezieniem dobrze płatnej pracy w mniejszych i większych firmach, zakładach pracy, przedsiębiorstwach, a także będą mogli prowadzić własną działalność w zakresie tworzenia zleconych aplikacji, tworzenia i zarządzania różnymi serwisami internetowymi. Aby potwierdzić zdobyte kwalifikacje uczeń będzie musiał zdać, w trakcie trwania nauki, dwa egzaminy z poniższych kwalifikacji.

Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w trakcie kształcenia:

 • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji