Sanok
Technikum
Technikum Nr 3 w Sanoku - Technik informatyk 1F - fotografia cyfrowa
Nazwa oddziału

 Technik informatyk 1F - fotografia cyfrowa

Liczba miejsc

 16

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

Opis

Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowym i zagranicznym rynku pracy.

Nasi uczniowie podczas 1500 godzin zajęć z przedmiotów informatycznych w całym cyklu kształcenia, zdobywają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne. Poznają i wykorzystują terminologię zawodową w j. angielskim podczas zajęć lekcyjnych.


Uczniowie w trakcie nauki w 5-letnim cyklu zdobywają wiedzę teoretyczną oraz bardzo cenione na współczesnym rynku pracy umiejętności praktyczne w zakresie:

 • przygotowania, montażu oraz konfiguracji komputerów osobistych,
 • diagnozowania oraz usuwania usterek komputerów osobistych,
 • projektowania oraz budowy lokalnych sieci komputerach (zarówno kablowych, jak i bezprzewodowych), konfiguracji urządzeń sieciowych,
 • administracji sieciowymi systemami operacyjnymi (między innymi z rodzi, Microsoft Windows Server oraz Linux),
 • projektowania oraz tworzenia baz danych w popularnych środowiskach, administracji bazami danych,
 • tworzenia stron internetowych oraz aplikacji internetowych, edycji i montażu treści multimedialnych (audio, foto, wideo),
 • tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią (CMS),
 • programowania w popularnych językach programowania.

Dodatkowo uczniowie tylko tej klasy w ramach przedmiotu Pracownia specjalizująca poznają zagadnienia związane z fotografią cyfrową i grafika cyfrową.

Aby potwierdzić zdobyte kwalifikacje uczeń będzie musiał zdać w trakcie trwania nauki dwa egzaminy z poniższych kwalifikacji.

Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w trakcie kształcenia:

 • INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych