Sanok
Technikum
Technikum Nr 3 w Sanoku - Technik mechanik 1A
Nazwa oddziału

 Technik mechanik 1A

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

Technik mechanik jest zawodem kształconym od wielu lat. Przemysł maszynowy z uwzględnieniem technik CAD/CAM/CNC  należy do najbardziej rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Szybkie  przeobrażenia w technice, technologii, organizacji  produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w tym zawodzie. Technicy mechanicy, programiści CNC należą do grupy najbardziej poszukiwanych pracowników zarówno w Polsce jak i zagranicą, a wiedza zdobyta na tym kierunku daje solidne podstawy do kontynuowania nauki na uczelni technicznej.

W zawodzie technik mechanik wyodrębniono dwie kwalifikację:

MEC.05.  Użytkowanie obrabiarek skrawających

uczniowie zdobywają wiedzę przede wszystkim z zakresu: 

• komputerowego tworzenia programów CNC do wytwarzania części mechanicznych z wykorzystaniem programów CAD/CAM/ CNC (MTS, EDGECAM, ESPRIT,  NX CAD/CAM.)

• obsługi i programowania maszyn CNC (tokarka z sterowaniem Mitsubishi, i Sinumerik, tokarka HAAS- narzędzia napędzane, frezarka HAAS 4- osiowa, frezarka z sterowaniem Pronum, wycinarka plazmowa CNC, zaginarka CNC),

• obsługi obrabiarek konwencjonalnych,

• technologii obróbki skrawaniem,

• technologii budowy maszyn, podstaw konstrukcji maszyn, mechaniki, technik wytwarzania.

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

uczniowie zdobywają wiedzę przede wszystkim z zakresu: 

• komputerowego sporządzania dokumentacji konstrukcyjnej  i technologicznej części maszyn i urządzeń (AutoCad, SolidEdge, Inventor, NX),

• planowania procesu technologicznego, 

• dobierania technik i metod do wytwarzania części maszyn i urządzeń,

• organizowania i zarządzania produkcją,

• podstaw konstrukcji maszyn, rysunku technicznego, mechaniki.

Absolwent, który zdał egzaminy z w/w kwalifikacji otrzymuje

• tytuł technika mechanika,

• dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, 

• Europass – Suplement sporządzony na podstawie  opisu kwalifikacji absolwenta lub opisu zawodu, określonych w podstawie  programowej kształcenia w danym zawodzie. 

Dyplom Europass uznawany jest na terenie  całej Unii Europejskiej.

Praktyka i zajęcia praktyczne

Uczniowie kierunku technik mechanik mają możliwość praktycznego przećwiczenia nabytej wiedzy w ramach zajęć praktycznych.

• Zajęcia odbywają się w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku. (budynek obok szkoły)

W klasie trzeciej i czwartej dodatkowo uczniowie odbywają Praktykę Zawodową 

• w zakładach pracy na terenie Sanoka i okolic (organizowane przez szkołę).

• praktyki zagraniczne w ramach projektu ERASMUS+

Możliwości zatrudnienia

Technicy  mechanicy  znajdują  zatrudnienie 

• w zakładach w których są projektowane, produkowane, użytkowane i naprawiane  maszyny i urządzenia  mechaniczne  oraz  narzędzia  pomiarowe,  skrawające i inne. 

• przy obsłudze i programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie jako:

- programista CNC

- operator 

- ustawiacz

• jako projektanci elementów mechanicznych z wykorzystaniem programów CAD/CAM,

• na stanowiskach dozoru technicznego m.in. jako: nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń.

Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej technik mechanik jest zawodem uniwersalnym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia. 

Dodatkowe kursy, szkolenia

Uczniowie zawodu technik mechanik mają również możliwość obycia dodatkowych kursów, szkoleń z zakresu

• programowania i obsługi obrabiarek CNC ( Mitsubishi CNC, Sinumerik CNC, Pronum CNC, Haas  CNC, MTS, ).

• obsługi programów CAD/CAM (AutoCad, Inventor, SolidEdge, EdgeCam, Esprit, NX).

W szkole realizuje się szereg projektów unijnych w ramach których uczniowie zawodu technik mechanik mogą podnosić swoje kwalifikację zgodnie z zapotrzebowaniem na  rynku pracy lub stosownie do własnych potrzeb i ambicji.