Sanok
Technikum
Technikum Nr 3 w Sanoku - Technik pojazdów samochodowych 1S
Nazwa oddziału

 Technik pojazdów samochodowych 1S

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

Technik pojazdów samochodowych to kierunek, który związany jest z budową, obsługą, diagnostyką oraz naprawą pojazdów samochodowych. Intensywny rozwój motoryzacji, jaki można zaobserwować we współczesnych czasach, powoduje wzrost zapotrzebowania na dobrych i dobrze wykształconych pracowników z zakresu obsługi, naprawy oraz eksploatacji pojazdów samochodowych. W obecnie produkowanych pojazdach na szeroką skalę wykorzystywana jest elektronika, jak i nowoczesne technologie, co powoduje, że diagnostyka i naprawa pojazdu nie jest prosta a możliwa tylko poprzez  zastosowanie zarówno standardowych, jak i specjalnych narzędzi oraz przyrządów. Obsługa takich pojazdów wymaga wysoko wyspecjalizowanych serwisów, w których zatrudnia się pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Nasza szkoła właśnie takich absolwentów wypuszcza na rynek pracy, stwarzając im możliwość zatrudnienia zgodnie z wyuczonym zawodem.

W trakcie nauki w 5-letnim technikum uczniowie kształcą się w zakresie:
- budowy i wykorzystania nowoczesnych technologii w konstrukcjach pojazdów samochodowych,
- oceny stanu technicznego pojazdu oraz znalezienia przyczyn jego niesprawności,
- wykonywania organizacji, obsługi oraz naprawy pojazdów samochodowych,
- diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów,
- sporządzania dokumentacji obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
- świadczenia wszelkich usług związanych z motoryzacją.

Przedmioty zawodowe praktyczne realizowane są w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Sanok, gdzie uczniowie posługują się nowoczesnymi technologiami stosowanymi w warsztatach, np. oprogramowaniem: ESITRONIC, VIVID WORKSHOPDATA, AUDATEX, INTEGRA CAR7, KTS.

Uczniowie w pierwszej klasie wybierają specjalność, według której będą kształcić się w kolejnych latach nauki.
    MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
    MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
lub 
   MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
   MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Zgodnie ze swoim wyborem przystępują do zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Zdanie tych egzaminów pozwala na uzyskanie przez absolwenta tytułu zawodowego: technik pojazdów samochodowych.

Uczniowie, którzy zdecydują się na naukę w tym zawodzie, będą mieli również możliwość zdobycia doświadczenia podczas odbywania praktyk, jak i uzyskania bezpłatnego prawa jazdy kat. B. Absolwenci, którzy ukończą kierunek technik pojazdów samochodowych, będą mieli szansę zatrudnienia w:
- Stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
- Autoryzowanych salonach i serwisach pojazdów samochodowych,
- Zakładach produkujących pojazdy samochodowe oraz części naprawcze bądź zamienne,
- Instytucjach zajmujących się sprzedażą części pojazdów samochodowych,
- Przedsiębiorstwach świadczących usługi transportowe,
- Instytucjach, które zajmują się ewidencją pojazdów oraz ich ubezpieczeniami,
- Firmach zajmujących się likwidacją pojazdów.
Kierunek technik pojazdów samochodowych pozwala też na kontynuowanie i pogłębianie nauki na studiach wyższych, gdyż wiele uczelni  technicznych w naszym kraju posiada kierunki związane z tym zawodem.