Puławy
Przedszkole
Miejskie Przedszkole Nr 3 w Puławach
Adres
Legionu Puławskiego 8A, 24-100 Puławy
Telefon
814586370
Fax
814586370
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Opis
Nasze Przedszkole mieści się przy ulicy Legionu Puławskiego 6 jest to duży przestronny budynek . Posiadamy siedem wyremontowanych sal do zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Każda sala wyposażona jest w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne, zabawki, przystosowane do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci, oraz pełne zaplecze gospodarcze. Przedszkole dysponuje też salą rytmiczną, na której odbywają się zajęcia rytmiczne, teatrzyki, koncerty, oraz uroczystości i imprezy przedszkolne, wynikające z kalendarza imprez. Obok sali rytmicznej znajduje się bardzo dobrze wyposażona w sprzęt sala gimnastyczna, na której dzieci mogą bawić się, uczyć i prawidłowo rozwijać. Jest to idealne miejsce do zabaw m.in. podczas bardzo niesprzyjających warunków pogodowych, kiedy to dzieci na prośbę rodziców są zmuszone pozostać w budynku przedszkola. Mają wtedy do dyspozycji m.in. kosze, zjeżdżalnię, huśtawkę, domek, różnego kształtu materace, piłki, kolorowe woreczki, kółka i wiele innych pomocy. Potrafimy stworzyć ciepłą rodzinną atmosferę, sprawiając że nasi wychowankowie czują się bezpiecznie. Stwarzamy dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju, rozbudzamy ciekawość świata, otwarcie na ludzi i nowe wyzwania ,wskazujemy drogę empatii w życiu codziennym. Rozwijamy osobowość dziecka poprzez naturalną dla niego formę aktywności jaką jest zabawa. Staramy się stwarzać sytuację uczące samodzielności i odpowiedzialności (oczywiście na poziomie wieku dziecka). Piękno, dobro, prawda i miłość to wartości dla nas uniwersalne, w które wprowadzamy dziecko podczas codziennego pobytu w przedszkolu. Kadra przedszkola ciągle doskonali swoje umiejętności ,w pracy z dziećmi korzysta z różnych metod technik i narzędzi pracy.
Godziny otwarcia od
6:00
Osiągnięcia
Realizacja w przedszkolu programów: ,,Ja i moje bezpieczeństwo''- program profilaktyczny którego celem jest m.in. wdrażanie dzieci do przestrzegania i stosowania ogólnych zasad bezpieczeństwa poprzez uświadomienie wychowankom zagrożeń, jakie mogą wystąpić w najbliższym otoczeniu. ,,Chrońmy przyrodę''- program edukacji ekologicznej, którego celem jest poznanie sposobów ochrony środowiska, umożliwienie podejmowania działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu, kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci poprzez stworzenie atrakcyjnych form edukacji. Programy te służą budowaniu wizerunku przedszkola przyjaznego dziecku i otwartego na współprace ze środowiskiem. Udział wychowanków w konkursach: konkursy międzyprzedszkolne organizowane przez nasze przedszkole, organizowane przez inne przedszkola w mieście, organizowanych przez domy kultury i inne instytucje. Nasze dzieci zdobyły dwukrotnie I miejsce za udział w Wojewódzkim "Festiwalu kolęd". Nasze przedszkole od wielu lat współpracuje z Filią Nr 5 Biblioteki Miejskiej, która ma siedzibę w naszym przedszkolu .W ramach tej współpracy realizowane są różnorodne zajęcia i programy edukacyjne: • „Radość czytania”- program literacki z elementami bajkoterapii, realizowany we współpracy ze Starszym Kustoszem, panią E. Nawrocką • prezentacje multimedialne, zabawy czytelnicze, zajęcia przybliżające dzieciom literaturę dziecięcą, audycje muzyczne • Nasi wychowankowie uczestniczą także w organizowanych przez Filię Biblioteki konkursach plastycznych i czytelniczych zdobywając liczne nagrody. • Włączamy się do obchodów Dnia Pluszowego Misia, oraz obchody Światowego Dnia Książki i Puławskiego Festiwalu Książki. Co roku bierzemy udział w akcji „Tydzień zrównoważonego transportu”, Dni książki, Dni Puław • popularyzowanie czytelnictwa, cykliczne spotkania z Panią Bibliotekarką w bibliotece i w przedszkolu, wypożyczanie książek – dzieci mają pozakładane karty elektroniczne. Przedszkolaki chętnie uczestniczą w zajęciach bibliotecznych i spotkaniach autorskich.
Godziny otwarcia uwagi
• przedszkole pracuje w godz. od 6.00 - do 16.30 • w dni robocze: od poniedziałku - do piątku • funkcjonuje przez cały rok 8.00 – 13.00 realizacja postawy programowej Dzieci młodsze 8.00 – 8.30 - zajęcia indywidualne 8.30 – 9.00 - śniadanie 9.00 – 9.20 - zajęcia edukacyjne 9.20 – 10.20 - zabawy swobodne 10.20 – 11.30 - zabawy na powietrzu 11.30 – 12.00 - obiad 12.00 – 13.00 - muzykoterapia, bajkoterapia Dzieci starsze 8.00 – 8.30 - zajęcia indywidualne 8.30 – 9.00 - śniadanie 9.00 – 10.00 - zajęcia edukacyjne 10.00 - 11.30 - zabawy swobodne 11.30 – 12.00 - obiad 12.00 – 13.00 - zabawy na powietrzu
Dodatkowe zajęcia
Zajęcia bezpłatne RELIGIA - zajęcia dla dzieci 4,5,6-letnich. Odbywają się one dwa razy w tygodniu po pół godziny za zgodą rodziców. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną katechetkę - Panią Agnieszkę Przeździecką. Podczas zajęć dzieci słuchają wierszy, opowiadań, opowieści religijnych, piosenek, które uczą nas, jak być człowiekiem dobrym i uczciwym. Jak żyć i postępować na co dzień, krocząc przez życie śmiało i z odwagą. ZAJĘCIA W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY- zajęcia teatralne i plastyczne, w których udział biorą grupy starsze (dzieci 5- letnie i 6-letnie). ZAJĘCIA Z J.ANGIELSKIEGO - dla wszystkich dzieci, dwa razy w tygodniu ZAJĘCIA RYTMICZNE - dla wszystkich dzieci , jeden raz w tygodniu ZAJĘCIA TANECZNE - dla wszystkich dzieci, zajęcia odbywają s się dwa razy w tygodniu. ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNE- Dzieci w naszym przedszkolu objęte są specjalistyczną opieką psychologiczną. Pozwala to na rozpoznanie możliwości rozwojowych dziecka i podejmowanie możliwie wcześnie działań korygujących. Celem zajęć prowadzonych przez psychologa jest przede wszystkim wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE - przeznaczone są dla dzieci z deficytami i zaburzeniami w zakresie mowy. Zajęcia maja na celu kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń, oraz stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe