Puławy
Przedszkole
Miejskie Przedszkole Nr 2 w Puławach
Adres
Norblina 17, 24-100 Puławy
Telefon
814586360
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Alina Sobczyńska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Miejskie Przedszkole Nr 2 w Puławach
 • Miejskie Przedszkole Nr 2 w Puławach
 • Miejskie Przedszkole Nr 2 w Puławach
 • Miejskie Przedszkole Nr 2 w Puławach
 • Miejskie Przedszkole Nr 2 w Puławach
 • Miejskie Przedszkole Nr 2 w Puławach
 • Miejskie Przedszkole Nr 2 w Puławach
 • Miejskie Przedszkole Nr 2 w Puławach
 • Miejskie Przedszkole Nr 2 w Puławach
 • Miejskie Przedszkole Nr 2 w Puławach
 • Miejskie Przedszkole Nr 2 w Puławach
 • Miejskie Przedszkole Nr 2 w Puławach
 • Miejskie Przedszkole Nr 2 w Puławach
Opis

Jesteśmy małym, domowym przedszkolem. Zajmujemy jednokondygnacyjny budynek na osiedlu domków jednorodzinnych Włostowice z dala od najbardziej ruchliwych ulic naszego miasta i miejskiego zgiełku. Bawimy się i uczymy w budynku z czterema salami, łazienkami, szatnią, kuchnią, pokojem pani dyrektor i pani referent ds. żywienia oraz pokojem specjalistów. Każda z czterech grup wiekowych ma swoją salę, pełną kolorowych zabawek i pomocy dydaktycznych. Całe wnętrze naszego przedszkola jest wymalowane w ciepłe, wesołe kolory i ozdobione dekoracjami, które tworzą nasze panie oraz dzieci. W każdej sali przedszkolnej są ciekawe kąciki zainteresowań zachęcające do spontanicznej zabawy. Kolorowe i bezpieczne zabawki, gry, puzzle, układanki i klocki są łatwo dostępne, dostosowane do wieku i potrzeb dzieci.

Pracą przedszkola kieruje dyrektor z dużym doświadczeniem pedagogicznym, otwarty na inicjatywy rodziców. Są one przyjmowane, rozważane i w miarę możliwości wdrażane. Pod kierunkiem dyrektora przedszkola pracuje zespół dobrze wykwalifikowanych i zaangażowanych w pracę nauczycieli oraz zespół pracowników administracji i obsługi. Zatrudniamy również nauczyciela wspomagającego oraz nauczycieli specjalistów dla dzieci wymagających dodatkowego wsparcia.

Naszym celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka tak, aby było jak najlepiej przygotowane do kolejnego etapu edukacyjnego oraz radzenia sobie w sytuacjach  życiowych.

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego realizowana jest w naszym przedszkolu w oparciu o wybrane programy m.in „Nasze przedszkole” –program wychowania przedszkolnego M. Kwaśniewskiej i W. Żaby – Żabińskiej, Program nauczania języka angielskiego „Wychowanie przedszkolne i klasy zerowe” Marioli Boguckiej i Doroty Łoś. Ponadto nauczycielki opracowują i wdrażają do realizacji programy własne: „Moja mała Ojczyzna” – program edukacji patriotycznej dla dzieci 5,6 – letnich, „Ciekawy przedszkolak” – program stymulowania aktywności poznawczej i rozwoju kompetencji poznawczych poprzez zabawy badawcze, „Muzyczny świat wita was” - program program rozwijający aktywność muzyczną poprzez taniec i śpiew, „Kochamy przyrodę” - program edukacji przyrodniczej i ekologicznej, „Angielski na wesoło” - program wspomagający nauczanie języka angielskiego.

Staramy się, aby każdego dnia dzieci spędzały czas na świeżym powietrzu. Posiadamy bardzo duży ogród wyposażony w nowoczesne urządzenia zabawowe, z którego w sposób bezpieczny korzystają dzieci. W części trawiastej przeznaczonej do swobodnych zabaw znajduje się aneks grillowy. Całość otoczona jest roślinnością i pięknymi drzewami - modrzewiami i lipami. Zimą odwiedzają go głodne ptaszki, posilające się w przygotowanym dla nich karmniku, a stałymi mieszkańcami jest rodzina rudych wiewiórek. To dobre miejsce także do zabaw badawczych, obserwacji otaczającego nas świata przyrody. Organizujemy tu przeróżne zabawy w ramach pikniku rodzinnego proponując przy tym ciekawe formy spędzania przez rodziny czasu wolnego. 

Godziny otwarcia od
6:00 do 16.00
Osiągnięcia

Wdrażamy innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych środków multimedialnych (m.in. Dywan multimedialny), które łączą edukację poznawczą z edukacją ruchową. Priorytetem są działania prozdrowotne oraz proekologiczne. Mamy przy tym na uwadze bezpieczeństwo dzieci i zachowanie odpowiednich procedur. Dzieci systematycznie poznają i utrwalają zasady Kodeksu Przedszkolaka. Uczą się zasad pracy zespołowej, a wśród licznych umiejętności kluczowych w sposób szczególny kształtujemy umiejętność pracy zespołowej oraz umiejętność uczenia się. Wdrażamy  innowacje, np. "Ruch, muzyka, taniec” oraz projekty edukacyjne, np. „W moim zielonym domu”, „Akademia małego kucharza”, „Kreatywny przedszkolak”.

W edukacji dużą rolę przykładamy do poszanowania wartości, kształtowania wśród dzieci postaw społecznych i obywatelskich. Nasi wychowankowie biorą udział w różnorodnych konkursach, akcjach, także o tematyce patriotycznej.

To ważne, aby od najmłodszych lat rozbudzać w dzieciach naturalną ciekawość, aktywność, zainteresowania. Doceniamy otwartych i zaangażowanych rodziców naszych wychowanków. Daje to podłoże do dalszej, efektywnej pracy z dzieckiem.

Organizujemy akcje charytatywne na rzecz osób i zwierząt: "Zbieramy korki dla Szymona", "Zapal Pamięć", "Pełna miska dla schroniska", "Pomoc Rodakom ze Wschodu", "Góra Grosza".

Rokrocznie przygotowujemy uroczystość Pasowania na Przedszkolaka, z okazji Narodowego Święta Niepodległości, jasełka, uroczystości z okazji świąt rodzinnych np. "Dzień Babci i Dziadka", "Bal Karnawałowy", "Dzień Mamy i Taty", "Piknik Rodzinny".

Jesteśmy  organizatorami konkursów o tematyce związanej z Puławami oraz międzyprzedszkolnego konkursu z zakresu edukacji przyrodniczej „Mali odkrywcy. Świat wokół nas – doświadczenia i eksperymenty”.

Nasi wychowankowie biorą udział w licznych konkursach, występach i działaniach organizowanych przez lokalne instytucje kulturalno - oświatowe, jak również w działaniach o charakterze ogólnopolskim. 

Podejmujemy współpracę ze środowiskiem lokalnym. Zapraszamy przedstawicieli tych instytucji do naszego przedszkola lub dzieci odbywają wycieczki tematyczne. Często też wspierają nas  Rodzice prezentując ciekawe zawody – lekarza, fryzjer, policjant, leśnik, pszczelarz. 

Ściśle współpracujemy z Biblioteką Miejską w Puławach organizując zajęcia czytelnicze dla dzieci i spotkania autorskie.

Organizujemy wyjazdy na spektakle do Teatru im. H., C. Andersena w Lublinie oraz wycieczki po okolicy np. do stadniny koni w Oblasach, na farmę Alpak, do Wojciechowa itp.

Naszym atutem są także ciekawe, przemyślane dekoracje wnętrz, które wymagają dużego zaangażowania całego personelu przedszkola, czasem już nieczynnego zawodowo. Dziękujemy wszystkim Państwu Rodzicom, którzy także i w tym względzie nas wspierają, dają pomysły, czy przynoszą ozdoby. Prace dzieci tworzone w gronie rodziny stanowią czasem elementy dekoracji. Takie działania tworzą wspólnoty, łączą rodziny, przedszkolną brać, a dla dzieci są wzorem właściwych postaw i zachowań.

Godziny otwarcia uwagi
Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku.
Dodatkowe zajęcia

W naszej ofercie edukacyjnej znajdziecie Państwo różnorodne zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności, zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

Rytmika -  przy akompaniamencie pianina dzieci uczą się piosenek i tańców. Nabywają umiejętności poczucia rytmu, kontroli nad własnym ciałem oraz estetycznego poruszania się. Poznają także podstawowe pojęcia muzyczne, rozwijają słuch i wrażliwość muzyczną. Zajęcia rytmiki prowadzone w naszym przedszkolu sprzyjają ćwiczeniu koncentracji uwagi, pamięci słuchowej i wyobraźni.

Paluszek i główka - zajęcia  rozwijające pamięć, koncentrację uwagi, logiczne myślenie.

Olimpijska Szkółka Tańca i Dobrych Manier - zajęcia taneczne z instruktorem.

Drużyna Kangura - zajęcia sportowe rozwijające zainteresowanie dzieci ruchem i kulturą fizyczną oraz sportami drużynowymi.

Katecheza - zajęcia dla dzieci zorganizowane na wniosek rodziców.

Zajęcia języka angielskiego realizowane są w ramach podstawy programowej, jak i programów własnych nauczycieli.

 

Ponadto w placówce prowadzone są zajęcia ze specjalistami:

Zajęcia logopedyczne - indywidualne lub grupowe zajęcia rozwijajace sprawność językową pod względem artykulacyjnym i komunikacyjnym.

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne z psychologiem.

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne z psychologiem.

Personel

Dyrektor

Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Nauczyciel wspomagający 

Nauczyciel języka angielskiego 

Pomoc nauczyciela

Woźne oddziałowe 

Referent ds. żywienia

Kucharka

Pomoc kucharki

Robotnik do prac ciężkich


Organ prowadzący
Gmina Miasto Puławy
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe