Puławy
Przedszkole
Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach
Adres
ul. C.K. Norwida 32A, 24-100 Puławy
Telefon
81 458 64 60
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Zofia Krężołek
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach
  • Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach
  • Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach
  • Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach
  • Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach
  • Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach
  • Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach
  • Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach
  • Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach
Opis
Witamy w systemie rekrutacji dzieci na kolejny rok szkolny do naszego przedszkola.  
Zapraszamy do kompleksowo zmodernizowanego przedszkola wraz z ogrodem  przedszkolnym. Funkcjonujemy w budynku o wysokim standardzie użytkowym z pełnymi wygodami dla dzieci. Otoczenie i ogród stwarzają doskonałe warunki zabawy i wypoczynku w plenerze w połączeniu z obserwacją fauny. Gwarantujemy Państwu pełne bezpieczeństwo pobytu dziecka w budynku jak i na placu zabaw. Plac zabaw wyposażony jest w atrakcyjny, nowoczesny i bezpieczny sprzęt do zabaw w terenie.  Na stronie internetowej: www.mp.18.um.pulawy.pl znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje na temat działania placówki. Nasze przedszkole jest czynne w godzinach 6.00-16.00. Jesteśmy placówką publiczną 4- oddziałową dla dzieci w wieku 3-6 lat z możliwością przyjęcia dzieci 2,5-letnich. Oferujemy trzy pełnowartościowe, świeże i smaczne posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek. Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ponadto nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje na studiach, kursach kwalifikacyjnych oraz szkoleniach wzbogacając swój warsztat o innowacyjne metody pracy. Jesteśmy placówką przyjazną dziecku, w której uczy się ono otwartości na świat i drugiego człowieka oraz samodzielności myślenia i działania. Priorytetami w naszej pracy z dziećmi jest wychowanie i edukacja oraz zapewnienie bezpieczeństwa przedszkolakom. Nauczyciele stosują nowoczesne, twórcze, innowacyjne i atrakcyjne dla przedszkolaków metody i formy wyzwalania aktywności werbalnej, ruchowej, poznawczej, plastycznej i muzycznej. Jesteśmy bardzo zaawansowani w procesie diagnozowania kompetencji dzieci. Potrafimy celnie wyłonić mocne i słabe strony rozwoju dziecka. Dla wszystkich dzieci, niezależnie od posiadanych umiejętności oferujemy pracę dostosowana do Jego potrzeb: korygujemy, stymulujemy, kompensujemy, odkrywamy i rozwijamy zdolności i talenty oraz rozwijamy wszelkie zainteresowania dziecka. Wyróżnia nas: -wyjątkowy, zaangażowany, twórczy i kreatywny nauczyciel, -konsekwencja w pracy i dążenia do celu, -dbałość o rozwój każdego wychowanka, -stwarzanie bezpiecznych warunków do zabawy i nauki, -satysfakcja z wykonywanej pracy, -dążenie do podwyższania jakości pracy, -uśmiech, zapał i zadowolenie z każdego postępu. Dysponujemy nowoczesnym obiektem z pięknym wnętrzem oraz wspaniałym otoczeniem. Posiadamy bajkowy ogród przedszkolny, bezpieczny wydzielony plac zabaw, a całość obiektu otacza w pełni bezpieczne ogrodzenie.  Nasze przedszkole jest placówką stwarzającą wiele możliwości do wszechstronnego rozwoju dzieci. Poprzez współpracę ze środowiskiem lokalnym dzieci w sposób bezpośredni poszerzają i wzbogacają swoją wiedzę oraz umiejętności. Naszym wychowankom oferujemy bogaty wachlarz zacieśniania stosunków z najbliższym środowiskiem kształtujących pozytywny stosunek do miejsca zamieszkania i umiłowania swojej "Małej Ojczyzny". Zajęcia z psychologiem, Panią Joanną Stępień. Dzieci w naszym przedszkolu objęte są specjalistyczną opieką psychologiczną. Pozwala to na precyzyjne rozpoznanie możliwości rozwojowych dziecka i podejmowanie możliwie wcześnie działań korygujących i wspierających. Pani psycholog prowadzi również konsultacje dla chętnych rodziców. 
Zajęcia logopedyczne z mgr Katarzyną Kruk. Na początku każdego roku logopeda przeprowadza badania przesiewowo- diagnostyczne (badania selekcyjne), w wyniku których każdy rodzic otrzymuje informacje na temat swojego dziecka. Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla dzieci z deficytami i zaburzeniami w zakresie mowy. Mają one na celu kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń, a także stymulowanie u dzieci opóźnionego rozwoju mowy. Zajęcia prowadzone są w formie grupowych zabaw logopedycznych.
Aby zapewnić warunki do rozwoju indywidualnych zainteresowań i zdolności dziecka, dbając również o rozwijanie ich inwencji twórczej prowadzone są przez nauczycielki naszego przedszkola bezpłatne kółka zainteresowań.
Godziny otwarcia od
od 6:00 do 16.00
Osiągnięcia
Stwarzamy naszym przedszkolakom bardzo wiele możliwości prezentowania swoich uzdolnień, wiadomości i umiejętności (plastycznych, wokalnych, kulinarnych, recytatorskich, tanecznych, sportowych i matematycznych). Dzieci biorą udział w różnego rodzaju konkursach na terenie naszego miasta oraz w konkursach ogólnopolskich. Chętnie uczestniczą w akcjach ekologicznych i charytatywnych na rzecz dzieci i zwierząt. Przedszkolaki otrzymują wiele nagród i wyróżnień.
Dodatkowe zajęcia
Oferta zajęć dodatkowych, proponowanych dzieciom uczęszczającym do naszego przedszkola, jest bardzo szeroka i ciekawa. Przedszkolaki uczestniczą w zajęciach, które polegają na łączeniu nauki z zabawą i są przede wszystkim szansą na rozwijanie zainteresowań dziecka oraz poszukiwaniem talentów, które w nim drzemią. Zajęcia te pozwalają również na wzmacnianie wiary przedszkolaka we własne możliwości oraz pomagają rozwijać elastyczność i kreatywność, tak bardzo dziś potrzebne. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez nauczycieli-specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, bogate doświadczenie oraz co najważniejsze umiejętność pracy z dziećmi. Rytmika- zajęcia muzyczno- ruchowe, prowadzone przy pianinie przez osobę z wykształceniem muzyczno- pedagogicznym Pana Pawła Abramka. Dzieci na rytmice uczą się piosenek związanych m.in. z aktualną porą roku, grają na instrumentach muzycznych, uczą się prostych układów tanecznych oraz poznają podstawowe elementy muzyki. Paluszek i Główka – trening pamięci, koncentracji uwagi i inteligencji Prowadząca: Joanna Zagrajek (Puławskie Centrum Edukacyjne) Zajęcia z cyklu „Paluszek i główka” prowadzone w naszym przedszkolu, mają na celu rozwój wszystkich zdolności poznawczych dzieci, przede wszystkim jednak kształtowanie prawidłowego nawyku zapamiętywania opartego na twórczym myśleniu i kojarzeniu, które eliminuje potrzebę wielokrotnego powtarzania zapamiętywanych treści. Nauka języka angielskiego prowadzona jest przez Panią Joannę Pawlak. Nauczanie języka angielskiego odbywa się w naszym przedszkolu w formie zabawy, stymulującej proste wypowiedzi oraz umożliwiającej uruchomienie zdolności naśladowczych przedszkolaków. Kontakt z językiem angielskim już we wczesnym wieku umożliwia dziecku stopniowe oswajanie się z brzmieniem, melodią i strukturą języka obcego. „Zabawa z komputerem – program edukacji informatycznej wychowania przedszkolnego MP nr 18 w Puławach”. Dzieci chcą i powinny poznawać sposoby wykorzystania komputera jako narzędzia zabawy, nauki i pracy. Głównym celem zajęć jest wprowadzenie dziecka w świat techniki komputerowej oraz wspomaganie i rozwijanie sprawności intelektualnych, zdolności i zainteresowań. Na zajęciach dzieci poznają najważniejsze informacje o komputerze oraz urządzeniach z nim współpracujących. Stawiają pierwsze kroki w programie graficznym Paint. Zajęcia komputerowe odbywają się w kolorowej, przyjaznej i odpowiednio przygotowanej salce (Mini pracownia komputerowa z 3 stanowiskami komputerowymi dla dzieci). Przewidujemy inne i atrakcyjne zajęcia dodatkowe prowadzone nieodpłatnie przez nauczycieli naszego przedszkola.
Godziny otwarcia uwagi
Przedszkole czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku przez cały rok z wyjątkiem przerwy wakacyjnej. W przedszkolu funkcjonuje iPrzedszkole- elektroniczny system ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

 .
Personel
dyrektor
intendent
7 nauczycielek wychowania przedszkolnego
nauczyciel wspomagający 
nauczyciel religii 
nauczyciel języka angielskiego
pomoc nauczyciela

4 woźne oddziałowe
kucharka i dwie pomoce kuchenne
robotnik do prac ciężkich

logopeda i psycholog 

Organ prowadzący
Gmina Miasto Puławy
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe