Puławy
Przedszkole
Miejskie Przedszkole Nr 15 w Puławach
Adres
Leśna 14, 24-100 Puławy
Telefon
81 458 64 40
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Miejskie Przedszkole Nr 15 w Puławach
 • Miejskie Przedszkole Nr 15 w Puławach
 • Miejskie Przedszkole Nr 15 w Puławach
 • Miejskie Przedszkole Nr 15 w Puławach
 • Miejskie Przedszkole Nr 15 w Puławach
 • Miejskie Przedszkole Nr 15 w Puławach
 • Święto "Pieczonego Ziemniaka"
 • Warsztaty z Kuchni Molekularnej
 • Pieczenie pierników
 • Warsztaty robienia bombek
 • Kangur - zajęcia sportowe
 • Miejskie Przedszkole Nr 15 w Puławach
 • Czekoladowe serca
 • Występy z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Bal Karnawałowy
 • Miejskie Przedszkole Nr 15 w Puławach
 • Warsztaty pieczenia pizzy
 • Zimowe zabawy
 • Pieczenie bułek
 • Robotyka
Opis
Miejskie Przedszkole Nr 15 w Puławach mieści się w dużym, przestronnym, parterowym budynku na jednym z puławskich osiedli – osiedle Leśna, gdzie schowani od zgiełku, szumu miasta tworzymy drugi rodzinny dom dla naszych dzieci i ich rodziców. Teren ten jest w całości ogrodzony. Nasze podwórko przedszkolne jest w pełni bezpieczne, wszystkie konstrukcje są drewniane z certyfikatami bezpieczeństwa. Kolorowe sale, nowe meble, wykładziny i dywany, zabawki edukacyjne, sprzęt multimedialny i wykwalifikowana kadra pedagogiczna otwarta na potrzeby dziecka w rękach zawsze uśmiechniętej i opiekuńczej Pani Dyrektor mgr Grażyny Miturskiej. Przedszkole dysponuje bogatą bazą środków dydaktycznych, pomieszczenia są estetyczne i funkcjonalne. Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną – co umożliwia wczesne wykrywanie nieprawidłowości w rozwoju dziecka. Prowadzimy cykl zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych i ich rodziców które przebiegają w radosnej, bezpiecznej i twórczej atmosferze Prowadzimy pracę indywidualną z dziećmi wykazującymi mokrodeficyty rozwojowe. Nowoczesne metody, sprawdzone formy pracy z dziećmi oparte na wypracowanej Koncepcji Pedagogicznej. Organizujemy pikniki i festyny rodzinne. Zapewniamy dzieciom kontakt ze sztuką poprzez przedstawienia teatralne, które odbywają się na terenie naszego przedszkola. Organizujemy z udziałem dzieci spotkania z ciekawymi ludźmi. Promujemy talent, wiedzę i umiejętności naszych wychowanków na terenie miasta i w regionie. Jesteśmy organizatorami konkursów dla przedszkoli (teatralne, recytatorskie, plastyczne itp.). Zapewniamy codzienny pobyt na świeżym powietrzu w okolicy przedszkola lub w ogrodzie przedszkolnym. CO JEST DLA NAS WAŻNE ! - dbamy o odpowiednie warunki dla harmonijnego rozwoju uczuć, myślenia, umiejętności społecznych - wdrażamy do samodzielności, dbania o ład i porządek dbamy o bezpieczeństwo dzieci wpajając im zasady i przestrzegając ich - rozwijamy umiejętność zgodnego współżycia i współdziałania w grupie - kształtujemy umiejętności logicznego myślenia i zdobywania orientacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych - kształtujemy wrażliwość muzyczną i plastyczną - tworzymy warunki do poznawania i zdobywania wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym - ukazujemy piękno przyrody i uczymy dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych - kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej - tworzymy warunki do osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej 8:00–13:00 Realizacja obszarów wynikających z podstawy programowej: Zabawa: zabawy swobodne, przy niewielkim udziale nauczyciela – (1,15 h – dzieci młodsze), (1h – dzieci starsze). Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, w parku…:gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze, itd. – (1,15 h- dzieci młodsze), (1h –dzieci starsze). Zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego (0,5h – dzieci młodsze), (1h – dzieci starsze). Czas do zagospodarowania przez nauczyciela: czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne, w tym praca indywidualna z dziećmi (2h).
Godziny otwarcia od
6:00
Dodatkowe zajęcia
język angielski, zajęcia umuzykalniające, zajęcia taneczne, przedszkoliada  - zajęcia sportowe " Przedszkole i Piłka", warsztaty z robotyka WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ NIEODPŁATNE !
Godziny otwarcia uwagi
Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00, przez cały rok z wyjątkiem przerwy wakacyjnej.
Organ prowadzący
Urząd Miasta Puławy
Koła zainteresowań
Koło plastyczne , Koło taneczne.
Osiągnięcia
Udział w przeglądach teatralnych;
Udział w akcjach na rzecz potrzebujących;
Uczestniczymy w różnych konkursach, turniejach, spartakiadach, festiwalach organizowanych przez inne przedszkola, szkoły czy też instytucje, na których zdobywamy często nagrody, dyplomy i wyróżnienia;
Szybka adaptacja dzieci do przedszkola;
Dobra opinia placówki w środowisku miejski.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Rytmika

 Zajęcia sportowe