Puławy
Przedszkole
Miejskie Przedszkole nr 10 im. Marii Kownackiej
Adres
Karpińskiego 8, 24-100 Puławy
Telefon
81 458 64 10
Fax
81 458 64 12
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Malgorzata Gorska-Lenartowicz
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Budynek przedszkola
  • ścieżka sensoryczna
  • Plac zabaw
  • plac zabaw
  • Dni Patronki
  • plac zabaw
  • Dni Patronki
Opis

Przedszkole Nr 10 mieści się w centrum Puław przy ul. Karpińskiego -  z daleka od zgiełku ulicznego. Otoczenie stanowią obiekty o charakterze sportowo - rekreacyjnym (korty, boiska). W niedalekim sąsiedztwie znajduje się las, który jest również miejscem spacerów dzieci połączonych z obserwacją zmian zachodzących w przyrodzie. Teren przedszkola jest zmodernizowany, ogrodzony, otoczony zielenią.  Znajduje się na nim bezpieczny sprzęt do zabaw.

 Budynek przedszkola jest parterowy, z podjazdem dla niepełnosprawnych, ocieplony. Posiada cztery sale zajęć , wyposażone w różnorodne, bezpieczne i nowoczesne kąciki zainteresowań. Klasy wyposażone są również w specjalistyczny materiał rozwojowy do pracy metodą Marii Montessori. W każdej sali zajęć znajdują się także kąciki patrona, w których wykładana jest literatura dla dzieci, a w szczególności książki naszej patronki.

W naszym przedszkolu znajdują się również gabinety specjalistyczne ( logopedy, pedagoga specjalnego, psychologa, rehabilitanta i terapeuty integracji sensorycznej) ,w których odbywają się indywidualne zajęcia w ramach rewalidacji oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Przedszkole posiada dobrze wyremontowany pion żywienia, gdzie panie kucharki przygotowują smaczne i zdrowe posiłki, pamiętając przy tym o dzieciach ze specjalną dietami.

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 8.00 – 13.00 i jest bezpłatna.

Wyróżnia nas:

- Praca do godziny 18.00;

- Nowoczesny, bogato wyposażony plac zabaw wraz z ogródkiem sensorycznym;

- Zajęcia metodą Marii Montessori;

- Szeroki wachlarz zajęć dodatkowych (koła zainteresowań, zajęcia taneczne, zajęcia rytmiczno – ruchowe, zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, religia);

- Opieka specjalistów (psycholog, pedagog, rehabilitant, logopeda);

- Szeroki wachlarz zajęć specjalistycznych (hipoterapia, terapia ręki, integracja sensoryczna, zajęcia logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne,rozwijające kompetencje emocjonalno -społeczne, inne zajęcia terapeutyczne wg potrzeb).

 

 

Godziny otwarcia od
6:00 - 18:00
Osiągnięcia

Od 1997r przedszkole nosi imię Marii Kownackiej , znanej pisarki dla dzieci, której utwory pozwalają naszym wychowankom poznawać otaczający świat. Trwa twórcza i ciekawa praca wychowawcza wokół patrona.

Od 2001r nasze przedszkole jest placówką z oddziałami integracyjnymi, co oznacza, że w jednej grupie wspólnie przebywają dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Nasze doświadczenia wskazują, że z integracji płyną niezmierne korzyści, zarówno dla dzieci zdrowych, jak i niepełnosprawnych.  Zatrudnieni w placówce specjaliści zapewniają dzieciom niepełnosprawnym wszechstronną terapię umożliwiając im rozwinąć pełnię swoich możliwości.

Od 2008 r przedszkole pracuje w oparciu o pedagogikę Marii Montessori. System ten koncentruje się na dziecku i jego potrzebach rozwojowych. Nauczyciel jest przewodnikiem umożliwiającym samodzielną pracę dziecka  -  podąża on za jego zainteresowaniami zapewniając mu pomoce i  sprzyjające otoczenie. Każde dziecko rozwija się we własnym tempie i realizuje wewnętrzny plan samorozwoju, a nie program przygotowany przez nauczyciela dla całej grupy. Praca tą metodą odbywa się z wykorzystaniem materiału rozwojowego Montessori, w który wyposażony jest bogato każdy oddział .

 Przedszkole nasze jest bardzo aktywne w środowisku lokalnym. Jest inicjatorem bardzo wielu przedsięwzięć: konkursy międzyprzedszkolne dla dzieci, akcje charytatywne, akcje społeczne, Jesteśmy inicjatorem Sportowej Olimpiady Przedszkolaka odbywającej się na stadionie miejskim, konkursu tanecznego „Tańczące Brzdące”, konkursów recytatorskich i plastycznych poświęconych osobom patronki („Serce i Uśmiech”) oraz papieża - Polaka („Papież o dzieciach, dzieci o papieżu”). Oprócz cyklicznych konkursów międzyprzedszkolnych jesteśmy także organizatorami imprez okolicznościowych, jak np. konkurs wiedzy o ojczyźnie „Kto Ty jesteś?” zorganizowany w 100 - letnią rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Udział naszych wychowanków w konkursach organizowanych przez różne instytucje w mieście i w Polsce jest ważnym elementem promocji talentów dzieci. Zdobywamy puchary oraz prestiżowe miejsca.

Ważnym celem pracy wychowawczej jest popularyzowanie czytelnictwa poprzez cykliczne spotkania autorskie w bibliotece i w przedszkolu - realizujemy program ” Wychowanie przez czytanie” polegający na codziennym czytaniu dzieciom w przedszkolu książek ze „złotej listy ”, a także program „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” w którym wymieniamy się doświadczeniami z innymi placówkami w Polsce, a także angażujemy do codziennego czytania rodziców.

Prowadzimy bezpłatne koła zainteresowań: plastyczne ”Plastelinek” teatralne „BAJ”, taneczne „Świerszczyki”.  Nasi absolwenci wychodzą świetnie przygotowani do szkoły. Są bardzo samodzielni i ciekawi świata. Dzięki pomocom Montessori potrafią czytać i liczyć, zdobywają bardzo ważne umiejętności – koncentrację, pracowitość i samodzielność, a przede wszystkim wiarę we własne możliwości.

Godziny otwarcia uwagi
Przedszkole czynne jest od 6.00 do 18.00 Przedszkole czynne w dni robocze od poniedziałku - do piątku przez cały rok z wyjątkiem przerwy wakacyjnej.
Dodatkowe zajęcia

Zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci:

- zajęcia taneczne z instruktorem tańca;

- zabawy rytmiczno – ruchowe z akompaniatorem;

- religia we wszystkich grupach wiekowych (dla dzieci zapisanych przez rodziców);

- „Cyfrowe piątki” – zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych (interaktywny dywan, interaktywna tablica)

 

Zajęcia specjalistyczne:

- logopedyczne

- korekcyjno – kompensacyjne

- rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

- integracja sensoryczna

- terapia ręki

- hipoterapia

- inne terapeutyczne.

 

Zajęcia rewalidacyjne

Realizowane z psychologiem, pedagogiem specjalnym, logopedą, rehabilitantem;

 

Drzwi otwarte
W okresie pandemii nie organizujemy " drzwi otwartych " w placówce.
Koła zainteresowań

- Koło plastyczne „Plastelinek”;

- Grupa teatralna „Baj”

- Zespół taneczny „Świerszczyki”

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe