Poznań

Akceptuję regulamin Anuluj ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKÓW NA TERENIE MIASTA POZNANIA

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKÓW NA TERENIE MIASTA POZNANIA

 

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących rekrutacji do żłobków należy kontaktować się
z pracownikami żłobków.

 

  1. 1.Warunkiem zarejestrowania wniosku w systemie jest: 

1) zapoznanie się rodzica/opiekuna z zasadami rekrutacji dzieci do żłobków oraz ich akceptacja.

2) wypełnienie wniosku:

· w formie elektronicznej na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/

bądź

· w formie papierowej (formularz dostępny na miejscu w każdym żłobku)

3) dostarczenie wydrukowanego i podpisanego przez rodzica/opiekuna wniosku do żłobka
I preferencji.

 

  1. 2.Etapy składania wniosku elektronicznego: 

1) Zapoznanie się z informatorem o żłobkach dostępnym na stronie

http://nabor.pcss.pl/poznan/zlobek/

2) Wskazanie maksymalnie trzech preferowanych placówek.

3) Wypełnienie elektronicznego formularza (należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką).

4) Zatwierdzenie wprowadzonych danych.

5) Wydrukowanie wygenerowanego automatycznie dokumentu zawierającego identyfikator.

6) Podpisanie wydrukowanego dokumentu i dostarczenie go do placówki pierwszej preferencji.

7) Odebranie podpisanego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

 

Placówka, która podejmie wstępną decyzję o przyjęciu dziecka, powiadamia rodzica/opiekuna o tym fakcie, a następnie dyrektor/pracownik żłobka wspólnie z rodzicem/opiekunem ustala dokładną datę przyjęcia.

 

Uwaga!!!

1. Rodzic może wypełniać zgłoszenie w wersji elektronicznej wielokrotnie. Ważna jest ta wersja, która zostanie wydrukowana, podpisana i złożona w placówce I preferencji. Pozostałe zgłoszenia zostaną automatycznie usunięte z systemu.

W przypadku konieczności edycji złożonego już wniosku (np. zmiana preferencji żłobków), należy kontaktować się ze żłobkiem I preferencji, który jest administratorem wniosku.

 

Rekrutacja do żłobków odbywa się w systemie ciągłym – całorocznym.

 

Miejsce na liście oczekujących wskazywane przez system nie jest jednoznaczne z kolejnością przyjęć, gdyż zależy ona od kwalifikacji dziecka do określonej grupy wiekowej, ograniczonej liczbą miejsc planowych. W przypadku wieloraczków (np. bliźniąt) ważne jest miejsce na liście oczekujących nadane wnioskowi pierwszego dziecka, co nie zwalnia rodzica/opiekuna
z obowiązku wypełnienia wniosku dla pozostałych dzieci.

 

Ważne!

1. W przypadku popełnienia błędu, np. wpisania nieprawidłowego numeru PESEL, niepoprawna informacja wyświetli się na czerwono. Formularz elektroniczny będzie można zatwierdzić jedynie po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych i poprawieniu błędów.

2. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych pojawi się dokument przygotowany do wydruku.

3. W przypadku, gdy rodzic/opiekun nie ma dostępu do Internetu może skorzystać
z
Publicznych Punktów Dostępu do Internetu.

4. Po dostarczeniu przez rodzica wypełnionego zgłoszenia do placówki pierwszej preferencji, pracownik żłobka wprowadzi dokument do systemu, a następnie przekaże rodzicowi/opiekunowi prawnemu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, na którym znajdzie się między innymi nazwa użytkownika oraz hasło dostępu do systemu. Dane te umożliwią zalogowanie się do systemu oraz dostęp do informacji o:

- dacie złożonego podania,

- nadanych numerach na liście oczekujących dla poszczególnych preferencji,

- dacie wygaśnięcia ważności podania,

- decyzji o przyjęciu dziecka do żłobka,

- informacji o możliwości przedłużenia podania o kolejne 6 miesięcy (bez potrzeby składania dodatkowych dokumentów).

 

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących rekrutacji do żłobków należy kontaktować się z pracownikami żłobków.

Akceptuję regulamin Anuluj