Poznań
Liceum ogólnokształcące
XII Liceum Ogólnokształcące im. Marie Skłodowskiej - Curie - 1 F klasa ekonomiczna: profil geograficzno-matematyczny
Nazwa oddziału

 1 F klasa ekonomiczna: profil geograficzno-matematyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

geografia lub matematyka

Opis

1F klasa ekonomiczna: profil geograficzno-matematyczny

•Patronat sprawuje Wydział Ekonomii UEP w Poznaniu (od r. 2014).
•Ze względu na akademicki charakter klasy uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni.
•To profil dla osób dociekliwych, pragnących posiąść umiejętność poznawania oraz wyjaśniania zjawisk kulturowych, społecznych, ekonomicznych, gospodarczych i politycznych.
•Pozwala rozwijać zainteresowania przedmiotami matematycznymi i przyrodniczymi, a szczególnie geografią i ekonomią.

•Umożliwia uczestniczenie w lekcjach  i spotkaniach  o tematyce ekonomicznej.

•Umożliwia uczestniczenie w lekcjach muzealnych, warsztatach w Palmiarni i Bibliotece Ekologicznej, wycieczkach krajoznawczych, zielonych szkołach, akcjach proekologicznych.
•Daje możliwość poznawania regionu i kraju.
•Przygotowuje do udziału w konkursach geograficznych, matematycznych i ekonomicznych.

• Umożliwia uczniom udział w olimpiadach ekonomicznych: Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej oraz Olimpiadzie Przedsiębiorczości i to z sukcesami.

• Pozwala rozwijać zainteresowania finansami, bankowością i ubezpieczeniami poprzez udział w takich projektach jak: Szkolna Internetowa Gra Giełdowa, Lekcje z ZUS czy projekt organizowany przez Wydział Promocji Miasta Poznania: Tydzień SSC/BPO.
•Umożliwia spotkania z pracownikami wyższych uczelni oraz przedstawicielami świata biznesu, którzy regularnie odwiedzają naszą szkołę w ramach Dni Przedsiębiorczości organizowanych na terenie naszej szkoły.

• W praktyczny sposób umożliwia uczniom przygotować się do takich wyzwań jak: poszukiwanie pracy, prowadzenie działalności gospodarczej czy rozliczania się z podatków.
•Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie do studiów na UAM (na takich kierunkach jak np. geografia, turystyka i rekreacja), na Uniwersytecie Przyrodniczym (np. rachunkowość, planowanie przestrzenne, architektura krajobrazu) czy Uniwersytecie Ekonomicznym (np. towaroznawstwo, finanse i bankowość, rachunkowość, zarządzanie czy marketing ).

Przedmiotami wiodącymi w tej klasie są geografia i matematyka

Język obcy wiodący: j. angielski, drugi język obcy: j. hiszpański/j. niemiecki do wyboru, o utworzeniu grupy z drugiego języka obcego zdecyduje liczba chętnych do danej grupy językowej (minimum 14 osób).

Punktowane przedmioty: geografia, język obcy

Cykl kształcenia

4,0