Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 18 - 1B Kierowca Mechanik / Lakiernik Samochodowy / Blacharz Samochodowy
Nazwa oddziału

 1B Kierowca Mechanik / Lakiernik Samochodowy / Blacharz Samochodowy

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Blacharz samochodowy

 Kierowca mechanik

 Lakiernik samochodowy

Opis

KLASA ŁĄCZONA - KIEROWCA MECHANIK / LAKIERNIK / BLACHARZ


KIEROWCA MECHANIK 
LAKIERNIKBLACHARZ