Poznań
Liceum ogólnokształcące
XVII Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 4 - I A1 - LEX-PRESS
Nazwa oddziału

 I A1 - LEX-PRESS

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • historia

Przedmioty rozszerzone

język polski lub historia lub język angielski

Opis

Grupa klasy humanistycznej dla osób, które lubią czytać, dyskutować, zgłębiać tajniki historii, uczestniczyć w kulturze. Nauczanie języka polskiego i historii na poziomie rozszerzonym daje szerokie możliwości wyboru kierunków studiów. Nauczanie języka angielskiego na poziomie rozszerzonym jeszcze bardziej poszerza te możliwości. Dodatkowym atutem jest nauczanie przedmiotu uzupełniającego - podstawy filozofii, dzięki któremu, oprócz poznania historii myśli filozoficznej, uczniowie mogą podyskutować i zastanowić się nad funkcjonowaniem i miejscem człowieka w świecie. Kolejny przedmiot uzupełniający: warsztaty pisania, pozwala zapoznać się głębiej z rodzajami wypowiedzi pisemnych i zasadami ich poprawnego i atrakcyjnego tworzenia, zgodnie z drugim członem nazwy klasy - Press. Klasa jest objęta patronatem Instytutu Historii UAM.

Liczby godzin przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym:

język polski - 24 godz.,

historia - 14 godz.,

język angielski - 18 godz.

W ramach rozszerzenia uczniowie mogą się przygotować do egzaminu FCE potwierdzającego znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie. Drugi język obcy: język niemiecki.