Poznań
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - 1a pre-IB
Nazwa oddziału

 1a pre-IB

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Dodatkowe wymagania

 pre-IB - sprawdzian kompetencji językowych

Opis

Dwuletnia klasa pre-IB jest propozycją skierowaną do uczniów ambitnych, którym nie jest obce twórcze myślenie i dla których rozwój indywidualnych zdolności jest rzeczą najważniejszą. Zajęcia prowadzone są częściowo w języku angielskim, w oparciu o polską podstawę programową oraz programy autorskie. Uczniowie mają również możliwość nauki języka angielskiego w zwiększonej liczbie godzin. Klasa ta przygotowuje ich do kontynuowania nauki w programie Międzynarodowej Matury.

Przedmioty dodatkowe : TOK, CAS

Międzynarodowa  Matura (The International Baccalaureate (IB) Diploma) to dwuletni program edukacyjno-wychowawczy, uznawany za najlepszy program szkolnictwa średniego na świecie. Program ten nie tylko angażuje młodych ludzi w proces aktywnego uczenia się i zdobywania doświadczeń, ale również pozwala im pozytywnie wpłynąć na życie innych ludzi.

Językiem wykładowym w programie matury międzynarodowej jest angielski, a program przedmiotów ogólnokształcących jest wzbogacony o Theory of Knowledge – interdyscyplinarne zajęcia rozwijające umiejętność krytycznego myślenia oraz program Creativity, Activity Service skupiający się na działalności społecznej, zajęciach twórczych i sportowych, które uczniowie realizują zarówno w szkole jak i poza nią.

Przedmioty podzielone są na grupy: Literatura i język: język polski/język angielski, Języki obce, Nauki społeczne, Nauki eksperymentalne oraz Nauki matematyczne. Uczeń wybiera sześć przedmiotów – trzy na poziomie rozszerzonym HL i trzy na poziomie podstawowym SL. Nauka na wybranych poziomach kończy się egzaminem dojrzałości. W ramach programu uczeń zobowiązany jest również napisać pracę dyplomową Extended Essay.

Atutem szkoły są profesjonalni i ambitni nauczyciele, którzy odbywają regularne szkolenia IB za granicą. Szkoła realizuje również programy szkolenia nauczycieli w ramach programu Erasmus Plus w wielu krajach Europy. Średni wynik egzaminów maturalnych uzyskiwany przez uczniów tej klasy należy co roku do najwyższych w Polsce i na świecie.

Maturalne arkusze egzaminacyjne oceniane są przez międzynarodową grupę zewnętrznych egzaminatorów, a dyplomy IB, wydawane przez organizację IBO w Genewie, stanowią dokument równoważny ze świadectwem dojrzałości publicznych średnich szkół ogólnokształcących i są honorowane przez uczelnie zagraniczne.

Szkoła oferuje możliwość udziału w wymianach międzynarodowych, m.in. z Farel College w Amersfoort w Holandii. Ponadto realizowane są projekty partnerstw strategicznych finansowane przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus Plus, a także spektakularna coroczna Konferencja Poznań Model United Nations – edukacyjna, modelowa sesja obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych organizowana przez uczniów IB na Wydziale Prawa i Administracji UAM  zrzeszająca setki delegatów w wieku licealnym z całego świata.

Absolwenci zostają studentami prestiżowych uczelni zagranicznych i krajowych, studiując  m.in. w Oxford, Cambridge, Imperial College London, Glasgow  kierunki : medycyna, biomedycyna, prawo, prawo międzynarodowe, architektura, informatyka, ekonomia, business and management, film i media.

Jeśli pragniesz realizować najbardziej prestiżowy i efektywny program nauczania na świecie, a jednocześnie należysz do osób z pasją zgłębiających wiedzę, jeśli otaczający Cię świat jest ciągłą inspiracją zarówno do intelektualnego, jak i duchowego rozwoju i jeśli jego ciekawość determinuje Twoje działania na różnych płaszczyznach, jeśli marzysz o studiach na najbardziej renomowanych uczelniach na świecie  i chcesz poznać ciekawych, ambitnych ludzi, to waśnie jest klasa dla Ciebie.