Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II - 1A - terapeutyczny
Nazwa oddziału

 1A - terapeutyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny
  • biologia

Przedmioty rozszerzone

język polski

matematyka

język angielski

Dodatkowe wymagania

  opinia z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o objęciu nauką w klasie terapeutycznej

Opis