Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXIX Liceum Ogólnokształcące - I O/2 sportowo-obronna
Nazwa oddziału

 I O/2 sportowo-obronna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

język angielski

wiedza o społeczeństwie

biologia

geografia

Opis

Przedmioty rozszerzone: język angielski, wiedza o społeczeństwie i do wyboru biologia lub geografia.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

Języki: język angielski- kontynuacja i do wyboru: język niemiecki, język hiszpański.

Patronat nad klasą sprawuje Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

Klasa sportowo-obronna skupia uczniów, którzy swoją przyszłość chcieliby związać z różnymi formacjami mundurowymi, zwłaszcza ze służbą wojskową. Wiedza zdobyta w trakcie kolejnych lat nauki będzie wartościowa niezależnie od zawodowej drogi, którą wybiorą absolwenci. Ten kierunek kształcenia stwarza doskonałą okazję do sprawdzenia własnych możliwości, dlatego kandydatów powinna wyróżniać otwartość na zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy, sprawność fizyczna, dyscyplina oraz chęć pracy zespołowej.


Absolwenci klasy sportowo-obronnej zdobędą podstawy wiedzy teoretycznej z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa, jak również wykształcą umiejętności z zakresu różnych technik samoobrony i sztuk walki, strzelania, pokonywania przeszkód terenowych czy ratownictwa. Ćwiczenie tych, potrzebnych w przyszłej służbie kompetencji, odbywa się między innymi podczas wyjazdów na białą  szkołę, poligon i obóz survivalowy. Szkolenia zaplanowane w tej klasie opierają się o program Biura d/s Proobronnych Ministra Obrony Narodowej.


W kasie realizowana jest innowacja „Edukacja Wojskowa” która bazuje na wykorzystaniu wiedzy instruktorów, sprzętu, infrastruktury, placów ćwiczeń i poligonów jednostki patronackiej Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Pełnoletni absolwent szkoły:

- jest przeszkolony w zakresie umożliwiającym odbycie po zakończeniu edukacji  krótkotrwałego wojskowego szkolenia przygotowawczego (dla ochotników), przygotowującego w rezultacie do złożenia przysięgi wojskowej,

- otrzymuje certyfikat ukończenia klasy sportowo-obronnej potwierdzający realizację programu nauczania Edukacja Wojskowa.


Perspektywy i możliwości absolwentów klasy sportowo-obronnej są różnorodne:

- dalsze zdobywanie kwalifikacji na uczelniach wojskowych,

- kontynuowanie nauki na dowolnie wybranej uczelni,

- praca w różnych formacjach służb mundurowych.