Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie - 1E przyrodniczy
Nazwa oddziału

 1E przyrodniczy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

Opis

  • Uczniowie tej klasy, to osoby o zainteresowaniach przyrodniczych, planujące studia na kierunkach biologicznych, chemicznych lub Uniwersytecie Medycznym lub Przyrodniczym.
  • Program dydaktyczny łączy zajęcia teoretyczne z praktycznymi, realizowanymi w terenie, w pracowniach chemicznej i biologicznej naszej szkoły oraz w czasie licznych wycieczek przedmiotowych. Uczniowie prowadzą badania, obserwacje zjawisk w otaczającym ich środowisku oraz przeprowadzają naukowe eksperymenty.
  • Pogłębiać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania uczniowie mogą w czasie zajęć laboratoryjno- warsztatowych prowadzonych w czasie wyjazdów do laboratoriów uczelni wyższych.
  • Uczniowie pragnący sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w konfrontacji z innymi są przygotowywani do konkursów i olimpiad przedmiotowych.
  • Dla zainteresowanych prowadzone są zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań.
  • Uczniowie poznają uczelnie Poznania i innych miast w czasie wyjazdów na Festiwale Nauki, Noce Naukowców, Drzwi Otwarte i inne formy promocji organizowane przez te uczelnie dla przyszłych studentów.


Oprócz wymaganych dokumentów  Kandyd do Liceum im. M. Kopernika w Puszczykowie  powinien wypełnić podanie, którego druk znajduje się na stronie www.lopuszczykowo.powiat.poznan.pl/ i dostarczyć je do szkoły wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej lub jego kserokopią.