Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym - IA humanistyczny
Nazwa oddziału

 IA humanistyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Język angielski

Opis

Klasa humanistyczna

Adresowana jest do uczniów, którzy chcą w przyszłości studiować na kierunkach humanistycznych, takich jak: prawo, politologia, filologia polska i filologie obce, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, historia, filmoznawstwo, pedagogika i inne.

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia.

 

Uczniowie tej klasy mają możliwość uczestniczenia  w:

- wykładach i warsztatach organizowanych przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (UAM) oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej (UAM),

-  konkursach historycznych , np. Ogólnopolski Konkurs o Ziemiaństwie

- konkursach literackich, np. Konkurs Literacki o Nagrodę FanFila,

- festiwalach teatralnych, np. Poznański Festiwal Teatrów Marcinek, Arlekinada(Inowrocław), Wiosna Teatralna Młodych(CK ZAMEK),

-olimpiadach, np. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Wiedzy o Mediach,

- debatach oksfordzkich, np. Wielkopolskie Mistrzostwa Debat Oksfordzkich,

- lekcjach muzealnych, np. w Muzeum Narodowym w Poznaniu,

- kołach zainteresowań, np. historycznym, humanistycznym, teatralnym,

- wyjazdowych warsztatach przygotowujących do matury,

- wyjściach do teatru, na wystawy, do muzeów.

 

Ponadto kręcą filmy edukacyjne, piszą scenariusze teatralne.  Próbują swoich sił w rozmaitych formach dziennikarskich. Biorą udział w warsztatach o tej tematyce.