Poznań
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego - 1e - LINNEUSZ - akademicka (biol-chem)
Nazwa oddziału

 1e - LINNEUSZ - akademicka (biol-chem)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

  • Klasa AKADEMICKA, w której realizowane będą ZAJĘCIA DODATKOWE z BIOLOGII, CHEMII przez pracowników naukowych dzięki porozumieniu szkoły z UAM w Poznaniu w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO. Uczniowie będą brali udział w wykładach otwartych i projektach, przygotowywanych przez UNIWERSYTET MEDYCZNY w Poznaniu oraz skorzystają  z ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH, organizowanych na terenie UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO. 
  • Ponadto będą uczestniczyć w wycieczkach edukacyjnych do instytutów badawczych. Mają możliwość udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych z zakresu biologii i chemii (m.in. do Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Chemicznej oraz ogólnopolskich konkursach chemicznych org. przez państwowe uczelnie wyższe).
  • Absolwenci klasy kontynuują naukę na kierunkach proponowanych przez uczelnie politechniczne takich jak: TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA,  INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, INŻYNIERIA CHEMICZNA oraz na KIERUNKACH PRZYRODNICZYCH i MEDYCZNYCH proponowanych przez inne uczelnie.