Poznań
Liceum ogólnokształcące
XVII Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 4 - I B2 - ECONOMICUS (matematyczno-geograficzno-językowy)
Nazwa oddziału

 I B2 - ECONOMICUS (matematyczno-geograficzno-językowy)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język angielski

Opis

Grupa klasy dla tych, którzy chcieliby pracować w finansach, bankowości, księgowości, turystyce, hotelarstwie i międzynarodowych przedsiębiorstwach. Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: matematyka, geografia i język angielski pozwalają na szerokie spektrum wyboru kierunków przyszłych studiów - od filologii angielskiej, poprzez wszystkie kierunki na Uniwersytecie Ekonomicznym do kierunków związanych z organizacją turystyki. Nauczanie języka angielskiego w zakresie rozszerzonym ukierunkowane jest nie tylko na dobre zdanie matury, ale także na przygotowanie do zdania egzaminu FCE.

Liczby godzin przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym:

matematyka - 21 godz.,

język angielski - 19 godz.,

geografia - 12 godz.

Drugi język obcy – język niemiecki.