Poznań
Technikum
Technikum Elektroniczno-Mechaniczne - 1B - Technik mechatronik
Nazwa oddziału

 1B - Technik mechatronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis

TECHNIK MECHATRONIK 311410

to specjalista w zakresie projektowania i obsługi systemów sterowania liniami produkcyjnymi, maszyn sterowanych numerycznie, procesów elektrycznej i elektronicznej automatyki przemysłowej wspomaganych komputerowo.

SPECJALIZACJE:
1. PILOT DRONÓW
2. PROGRAMISTA PLC
3. PROGRAMISTA 3D


Zawód technik mechatronik to nauka 2 kwalifikacji:
ELM.03. – Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.
ELM.06. – Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Nauka w technikum trwa 5 lat. Egzaminy zawodowe odbywają się w szkole- CKZiU jest ośrodkiem egzaminacyjnym.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: http://ckziupoznan.pl/p/tem/

Zapraszamy na DRZWI OTWARTE, które odbędą się:
14 marca 2020 godzina 10:00
28 marca 2020
godzina 10:00
25 kwietnia
2020 godzina 10:00

Do zobaczenia na naszym stoisku na TARGACH EDUKACYJNYCH 06, 07 i 08 marca 2020 na MTP.