Powiat Skarżyski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 - 1 p - mechanik precyzyjny
Nazwa oddziału

 1 p - mechanik precyzyjny

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • technika

Zawody

 Mechanik precyzyjny

Opis

Mechanik precyzyjny wykonuje prace montażowe i remontowe, zajmuje się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń precyzyjnych. Praca mechanika precyzyjnego wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy.

Mechanik precyzyjny montuje, uruchamia, użytkuje, konserwuje, naprawia urządzenia precyzyjne wykorzystując wiedzę związaną z mechaniką, elektrotechniką, pneumatyką, hydrauliką. Monitoruje pracę urządzeń precyzyjnych, ocenia jakość wykonywanych prac, organizuje własne miejsce pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami

Do typowych zadań zawodowych mechanika precyzyjnego należy między innymi:
– montowanie i naprawianie mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych;
– montowanie, naprawianie i konserwowania przyrządów pomiarowych;
– montowanie i naprawianie napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych.