Powiat Skarżyski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 - 1 s - ślusarz
Nazwa oddziału

 1 s - ślusarz

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • technika

Zawody

 Ślusarz

Opis

Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu. Celem pracy ślusarza jest budowa prostych konstrukcji lub konserwacja i naprawa prostych mechanizmów i wyrobów metalowych. W zależności od rodzaju wykonywanych prac, ślusarze specjalizują się w określonych kierunkach. Ślusarz konstrukcji stalowych, ślusarza urządzeń komunalnych i ślusarz sprzętu domowego, ślusarz samochodowy, Ślusarz wyrobów artystycznych. Ślusarze znajdują zatrudnienie w zakładach przemysłu maszynowego, warsztatach samochodowych, budowach, firmach sanitarnych i instalacyjno-grzewczych, serwisach naprawy sprzętu domowego, pracowniach ślusarstwa artystycznego.