Powiat Skarżyski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 - 1 k - monter nawierzchni kolejowej
Nazwa oddziału

 1 k - monter nawierzchni kolejowej

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • technika

Zawody

 Monter nawierzchni kolejowej

Opis

Monter nawierzchni kolejowej wykonuje prace związane z : budową nawierzchni kolejowej, naprawą i wymianą uszkodzonych elementów nawierzchni i podtorza, regulacją położenia torów i rozjazdów. Do ważnych zadań montera nawierzchni kolejowych należy dokonywanie oględzin rozjazdów i skrzyżowań torów w trakcie obchodu torów, sprawdza i reguluje zamknięcia nastawcze,  wykonywanie pomiarów szerokości, przechyłki, krzywizny torów oraz określanie stopnia zużycia elementów nawierzchni. Do zakresu jego  obowiązków należy również wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich, kontrolowanie maszyn i urządzeń po naprawie, konserwowanie maszyn i sprzętu do robót torowych. Monter nawierzchni kolejowych może również wykonywać prace przy budowie i utrzymaniu nawierzchni szynowych metra, tramwajów oraz nawierzchni szynowych dla środków transportu bliskiego.