Powiat skarżyski
Technikum
Technikum nr 4 - 1 Ep - technik eksploatacji portów i terminali
Nazwa oddziału

 1 Ep - technik eksploatacji portów i terminali

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
  • język angielski
Zawody

 Technik eksploatacji portów i terminali

Opis

Technik eksploatacji portów i terminali to specjalista, który ma umiejętności niezbędne do organizacji pracy w terminalu przeładunkowym. Może zajmować się obsługą pasażerów lub środków transportu w porcie morskim bądź rzecznym, terminalu samochodowym, lotniczym lub drogowym. To niezwykle szerokie spektrum możliwości, a zawód ten od lat należy do grupy najbardziej poszukiwanych w kraju i na rynkach europejskich Technik eksploatacji portów i terminali jest specjalistą z zakresu obsługi podróżnych w portach i terminalach, w tym obsługi bagażowej, a także organizacji i prowadzenia prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.

Na tym kierunku jest możliwość uczestniczenia w innowacji wojskowej w ramach której odbywają się zajęcia z zakresu edukacji wojskowej: musztry, strzelectwa, pierwszej pomocy, obrony przed bronią masowego rażenia, rozpoznania wojsk, uzbrojenia oraz innych zagadnień związanych z edukacją dla bezpieczeństwa.