Powiat Skarżyski
Technikum
Technikum nr 4 - 1 Au - technik automatyk (klasa patronacka)
Nazwa oddziału

 1 Au - technik automatyk (klasa patronacka)

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

język angielski

Zawody

 Technik automatyk

Opis

Technik automatyk to dziś na rynku zawód bardzo deficytowy. Automatycy zatrudniani są przede wszystkim w firmach produkcyjnych, w których produkcja jest zautomatyzowana,  w  biurach projektujących maszyny, w  laboratoriach zakładów przemysłowych, biurach technologicznych, ośrodkach badawczych.  Firmy będące dostawcami rozwiązań z zakresu robotyki i automatyki przemysłowej na potrzeby swoich klientów zajmują się jej kompleksowym projektowaniem, produkcją, uruchomieniem i serwisowaniem. Wykonujący ten zawód nie tylko projektują maszyny i weryfikują ich działanie, ale także opiniują projekty. Technik automatyk montuje i obsługuje urządzenia oraz instalacje automatyki, zajmuje się przeglądami technicznymi, diagnostyką oraz konserwacją urządzeń i instalacji automatyki.

Na tym kierunku jest możliwość uczestniczenia w innowacji wojskowej w ramach której odbywają się zajęcia z zakresu edukacji wojskowej: musztry, strzelectwa, pierwszej pomocy, obrony przed bronią masowego rażenia, rozpoznania wojsk, uzbrojenia oraz innych zagadnień związanych z edukacją dla bezpieczeństwa.