Powiat Skarżyski
Technikum
Technikum nr 4 - 1 R - technik robotyk (klasa patronacka)
Nazwa oddziału

 1 R - technik robotyk (klasa patronacka)

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

język angielski

Zawody

 Technik robotyk

Opis

Technik robotyk realizuje zadania w zakresie uruchomienia, obsługi, konserwacji oraz diagnostyki układów automatyki przemysłowej. Absolwent może pracować jako:
- operator i programista robotów przemysłowych,
- konstruktor,
- technolog,
- montażysta robotów przemysłowych,
- nadzór techniczny systemów zrobotyzowanych,
- właściciel własnej firmy usługowej i produkcyjnej,

Na tym kierunku jest możliwość uczestniczenia w innowacji wojskowej w ramach której odbywają się zajęcia z zakresu edukacji wojskowej: musztry, strzelectwa, pierwszej pomocy, obrony przed bronią masowego rażenia, rozpoznania wojsk, uzbrojenia oraz innych zagadnień związanych z edukacją dla bezpieczeństwa.