Powiat Skarżyski
Technikum
Technikum nr 4 - 1 M - technik mechatronik (klasa patronacka)
Nazwa oddziału

 1 M - technik mechatronik (klasa patronacka)

Liczba miejsc

 31

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

język angielski

Zawody

 Technik mechatronik

Opis

Do typowych zadań zawodowych technika mechatronika należy między innymi:
• projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych
• obsługa i programowanie robotów przemysłowych
• obsługa i programowanie sterowników PLC
• automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych
• projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych
• diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych
• montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych.

Na tym kierunku jest możliwość uczestniczenia w innowacji wojskowej w ramach której odbywają się zajęcia z zakresu edukacji wojskowej: musztry, strzelectwa, pierwszej pomocy, obrony przed bronią masowego rażenia, rozpoznania wojsk, uzbrojenia oraz innych zagadnień związanych z edukacją dla bezpieczeństwa.