Powiat Skarżyski
Technikum
Technikum nr 4 - 1 L - technik logistyk (Oddział Przygotowania Wojskowego)
Nazwa oddziału

 1 L - technik logistyk (Oddział Przygotowania Wojskowego)

Liczba miejsc

 55

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

język angielski

Zawody

 Technik logistyk

Opis

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany.

Technik logistyk to zawód wykorzystywany w wielu branżach. Dynamiczny rozwój gospodarki i współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów z branży logistycznej i spedycyjnej. Osoba, która pracuje na stanowisku logistyka, może znaleźć zatrudnienie w firmach transportowych, spedycyjnych, w zakładach produkcyjnych oraz magazynach.

Oddział Przygotowania Wojskowego - zajęcia z zakresu edukacji wojskowej: musztry, strzelectwa, pierwszej pomocy, obrony przed bronią masowego rażenia, rozpoznania wojsk, uzbrojenia oraz innych zagadnień związanych z edukacją dla bezpieczeństwa.