Powiat Skarżyski
Technikum
Technikum nr 4 - 1 Td - technik transportu drogowego
Nazwa oddziału

 1 Td - technik transportu drogowego

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

język angielski

Zawody

 Technik transportu drogowego

Opis

Absolwent kierunku technik transportu drogowego:
- będzie posiadał wiedzę teoretyczną do zdobycia prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej,
- będzie przygotowany do oceniania stanu technicznego środków transportu drogowego,
- będzie przygotowany do wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego, z przewozem drogowym rzeczy,
- będzie przygotowany do planowania i organizowania prac dotyczących przewozu drogowego osób oraz ładunków oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego osób i ładunków.

Na tym kierunku jest możliwość uczestniczenia w innowacji wojskowej w ramach której odbywają się zajęcia z zakresu edukacji wojskowej: musztry, strzelectwa, pierwszej pomocy, obrony przed bronią masowego rażenia, rozpoznania wojsk, uzbrojenia oraz innych zagadnień związanych z edukacją dla bezpieczeństwa.