Powiat Skarżyski
Technikum
Technikum nr 4 - 1 P - technik pojazdów kolejowych (klasa patronacka)
Nazwa oddziału

 1 P - technik pojazdów kolejowych (klasa patronacka)

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

język angielski

Zawody

 Technik pojazdów kolejowych

Opis

Absolwent kierunku technik pojazdów kolejowych będzie odpowiedzialny za:

- naprawę i montaż maszyn i urządzeń pojazdów kolejowych,
- instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń pojazdów kolejowych,
- prowadzenie i obsługę pojazdów trakcyjnych,
- stan techniczny taboru kolejowego.

Na tym kierunku jest możliwość uczestniczenia w innowacji wojskowej w ramach której odbywają się zajęcia z zakresu edukacji wojskowej: musztry, strzelectwa, pierwszej pomocy, obrony przed bronią masowego rażenia, rozpoznania wojsk, uzbrojenia oraz innych zagadnień związanych z edukacją dla bezpieczeństwa.